Couple TX có chấp nhận trả sản phẩm hoàn tiền không?

Chào bạn, bạn có thể đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn (bù tiền chênh lệch) bạn nhé. Couple TX không áp dụng trả hàng hoàn tiền.

Styling Your Experience