Đổi hàng như thế nào, đổi ở đâu cũng được hay sao ?

Chào bạn,chỉ được đổi hàng trong thời hạn 30 ngày kèm hóa đơn vs tag trên sản phẩm còn nguyên vẹn 
Đổi ở  cửa hàng bất kì trực thuộc hệ thống CPTX .
Sản phẩm chỉ được đổi  1 lần ( đổi ngang giá hoặc cao hơn giá ,cửa hàng ko hoàn trả lại số tiền dư sản phẩm )
Lưu ý : Hàng SALE ko đổi trả.

Styling Your Experience