Điểm thành viên sử dụng như thế nào?

Chào bạn, bạn đăng nhập vào sdt thành viên của mình, thao tác mua hàng bình thường, nếu bạn còn điểm thì chọn vào mục couple point sử dụng nhé ( điều kiện điểm >= 50)

Styling Your Experience