Mã giảm sinh nhật có áp dụng với chương trình khác không?

Chào bạn, chỉ áp dụng 1 trong 2 chương trình , không áp dụng chung ạ.

Styling Your Experience