Sản phẩm có giống với màu và hình ảnh thực tế sản phẩm không?

Chào bạn, sản phẩm như hình bạn nhé. Màu sắc có thể qua ảnh chụp sẽ hơi sáng so với thực tế ạ

Styling Your Experience