Sản phẩm ra màu, xù lông được bảo hành không?

Chào bạn,sp của CPTX được bảo hành trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua hàng,bạn có thể mang ra cửa hàng gần nhất để nhân viên kiểm tra và hỗ trợ bạn nhé!    

Styling Your Experience