Có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán không?

Hoàn toàn có thể, bạn có thể yêu cầu nhân viên giao hàng cho bạn kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ


Styling Your Experience