Có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng không?

Chào bạn, bạn có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng, vui lòng inbox sớm thông tin số điện thoại, mã đơn hàng và địa chỉ bạn muốn đổi để nhân viên hỗ trợ bạn nhé. Cảm ơn bạn

Styling Your Experience