Couple TX 185 Nguyễn Trãi , Phường 2, quận 5
 
Bản đồ: