Couple TX 41 Lý Tự Trọng - Nha Trang

 

Couple TX 41 Lý Tự Trọng - Nha Trang
 
  • Địa chỉ: 41 Lý Tự Trọng, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại:  (0258) 6278888
Bản đồ: 
####
12.252151, 109.190648