Couple TX 58 Quang Trung - Nha Trang

 

Couple TX 58 Quang Trung - Nha Trang
 
  • Địa chỉ: 58 Đường Quang Trung, P.Vạn Thắng, TP Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại:  (0258) 629 5588 hoặc 1800 6516 (Bấm số 2127)
Bản đồ: 
####
12.252151, 109.190648