Couple TX 592 - 594 Lũy Bán Bích - Tân Phú

 

Couple TX  592 - 594 Lũy Bán Bích, Tân Phú, HCM
 
  • Địa chỉ: Số 592-594 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM
  • Điện thoại:  (028) 6670 9899 hoặc 1800 6516 (Bấm số 2125)
Bản đồ:
####
10.778818, 106.634941