• Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -
 • Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 -

Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010

24,500 VND 49,000 VND
Sex:
Size:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_xanh1_ac778ef689dc41c498a45680a97810e1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_xanh1_1__d2bcc80af42a4f34bba981dfcb4f3f5d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_ly-xanh_f20488ee854743ad8c2ef53b3b06f9ff.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_ly-xanh_1__5514e3ac05e44de9967ad413e52b0cdf.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_cam_3e3c1e8bfa4a4a96b544e62dc61d78fb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_cam_1__11dd5d2542534937b381b829c01f2027.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_do_c32ae29e0a4a4ea896ce933a1c05940f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_do_1__07e117eda1df4aa988ea6497a653bb32.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_hong_d1fb8430838f47b4829fc2e0006c948d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_hong_1__40c797403dd649ad92d5b78d553c4501.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_xam_52433e08142a4049865ff036416e494d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_xam_1__cd663afddef34d9e883f2a2d282534b6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_xanh-tim_8efb5e6ad2854d1ab8544473b63d95cc.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_xanh-tim_1__a507100e7cca465e86e84ff4d4ca5c5a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_nhat-xanh_0d79929d6c944fa78173b287f16e6d76.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_nhat-xanh__2__c6176ba7bce14a038d86392a5453448d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/unisex_den-xanh_cad0b31226224756bc2aceab89029a8d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/a_den-xanh__1__67742a1b25f74876aa1b8f521f0878b1.jpg

Thông tin sản phẩm

Khẩu Trang Bamboo Kháng Khuẩn AFA 6010 có thiết kế đặc biệt với 3 lớp giúp bảo vệ bạn khỏi những tác động của thời tiết: 

 • Lớp vải ngoài chất liệu thông thoáng. 
 • Lớp màng giữa kháng khuẩn có tác dụng ngăn ngừa khí thải, khói bụi,… được chứng nhận bởi Nelson, kháng khuẩn đạt 99,8%. 
 • Lớp trong vải bamboo kháng khuẩn khử mùi.

Ưu đãi mua 2 tặng 1 (chỉ chọn sản phẩm mua, hàng tặng gửi kèm).

Phù hợp cho

 • Sử dụng thường ngày

BỘ PHỐI PHONG CÁCH

Khám phá các bộ phối phong cách dành cho bạn