• Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 - Áo Khoác Nữ Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 Mẫu
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 - Áo Khoác Nữ Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 Mẫu
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 - Áo Khoác Nữ Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 Cam
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 - Áo Khoác Nữ Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 Cổ
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 - Áo Khoác Nữ Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 Xanh
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -
 • Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025 -

Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025

679,000 VND
20
 (Yêu thích 618)
Giới tính:
Số lượng:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim_003_42a089cbc7b14876a4efdc267df4e675.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-bo-dam__2__3bd4220b4cb94194bf0ae4b194f85d53.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam_003_eba6517ecc4f420c8f1776fc584b23e0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat_003_16f3b927017e4871a63e6caa9d2ef484.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__3__ef85d25a1bef4716806d88a847dd8359.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat_002_3765cae713774b9ea064c7ad7f55d60c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__2__aa572134b7ed4119acd3a5977d9de94d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-bo-dam__1__d0ae0da9da7f431bbf6b551f4b42e350.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-bo-dam__3__2b483d75583c45e6824c614625e8a374.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-bo-dam__4__e371a9bb71354d39b4d56ad85ed6ba6d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-bo-dam__5__066f90036e214b3b8e1aeff29b85aa8f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-bo-dam__6__385107622ac14179b8cd90b6a7c4cf0a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__1__a468556160504ba5b8e716e4695dfa60.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__4__ebc750b545db4c0f985c0986be942a1c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__5__dc022f51f0b445deaec7c4a387dc0e1c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__6__4b666272184148f2be953003307a2a85.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_vang-bo-dam__1__d1c98cfbb509477abe477e31c39d9cd9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_vang-bo-dam__8__d33a1dbf4473417498104cdd62f99796.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_vang-bo-dam__12__90555577245a433bb5a2c8dfde3b0e4a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_vang-bo-dam__13__f07d7b393383457a980a760f39d8549d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__4__ac8e55d7619e45ba8ef807ce328646a6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__5__4e0b60ecb4214934bdf7c9f7c54bb231.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__6__33ec6c854da848b9bbc6666dea2d7b1d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__8__569866cff79e4226878046a494d090bb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim_001_3d20a9f5e1514bd9a47d7f2e43f74041.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim_002_04232917e2f3459691f835ea3c79432a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim_004_bb936bc0adca4a5db4f7bd30f5c06f78.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam_001_5799f41bc3f045968d3537561b89245b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam_002_14611eaa0fe540adab91ba936b3fcb72.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam_004_5cd718e018d74d618b93f0ca3a6dd048.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat_001_6f8e5bb00fd240cd8d5a2e8b5463a1f7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat_004_0a5d6041fb2347b59d4f422eb7cc3352.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__1__8219cc5ae0294b079bcdedfc58516bd5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__2__df8120f73fb548a39e3c5fb3888bad8f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__3__bdc63b69ca9f462c83810045022d64d2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__4__95e72e50bff441589e7eb0a2d889d8b7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim__1__e1d097fe498f480e8718f3b92a2a1c40.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim__2__39283c6560b9473f9e3f395f3406f2ce.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim__3__18cdcaf5a7f24c21b5ad4d692e7aa14a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim__4__4410780bfd9c463582210c7db8b0c1a0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_tim__5__4eaa7102c73c4a418de3a69037de80a7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat__1__0dc93d18ecce4c1082cc4975218c0894.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat__2__9bd2442584944df38ed0c4e74d6d7fb5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat__3__d99c1bb7752743ad909e61b643fc701b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat__4__8483459ccb8c452eb2155f1fffeef3ff.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat__5__67f7c6dd9684432a9ac43319f59fdf78.jpg

Thông tin sản phẩm

Áo Khoác Nữ Chống Nắng Anti UV Ninja Ver 4 WOK 2025

 • Chỉ số chống UV UPF 50+, cản được 98% tia UV tiếp xúc với áo 
 • Màu sắc đa dạng, thời trang, dễ phối đồ • Form dáng gọn gàng, thuận tiện di chuyển 
 • Áo có 2 túi trước, 2 túi bụng bên trong và 1 túi dây kéo dọc an toàn bên trong rất tiện dụng và an toàn đựng đồ
 • Logo trước + sau: in phảng quang 7 màu có hoa văn ẩn.
 • Có phần khẩu trang kéo cao che mặt.
 • Chất liệu: 44.5% Recycled Cotton – 55.5% Recycled Polyester, trọng lượng 255gsm
 • Form dáng: Regular
 • Màu sắc: Xanh đậm, Vàng bơ đậm, Xanh nhạt, Xám, Tím
 • Sản xuất: Việt Nam

Tham khảo

 • Sử dụng hàng ngày khi ra ngoài
 • Phối cùng áo thun, quần jean để tạo nên phong cách năng động.
 • Mặc thành set đồ đôi với mẫu Áo Khoác Nam Chống Nắng  Anti UV MOK 1025. 

Thông số kỹ thuật

Thông số/ Vị trí đoSMLXL
Dài áo51.553.555.557.5
Dài tay54555657
Ngang ngực46485052
Ngang lai37383940
Đơn vị tính: cm

Đánh giá sản phẩm

5.0 /5

Dựa trên 20 đánh giá
Đặt câu hỏiViết đánh giá
100.0%
(20)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
Đánh giá20Câu hỏi & trả lời0
t
1 giây trước
tr***102
mẫu đẹp

Hnag giao nhanh đóng gói đẹp xịn xò k chê thứ gì

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

k
1 giây trước
kiniemxua
Vải tốt

Vải tốt thoáng mát,rất ưng ý sản phẩm

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

m
1 giây trước
maiphuong109
Chất mềm

Giao hàng siêu nhanh

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
1 giây trước
Ngọc Hân
Thoáng mát

sản phẩm nhìn ổn, mặc ok. Shop giao nhanh, sản phẩm được bọc đàng hoàng, hộp kỹ càng

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

t
1 giây trước
thaiphien
Đáng tiền

Hàng OK, cho năm sao

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

x
1 giây trước
xunu99
Đẹp

Đóng gói đẹp, giao hàng nhanh. Hàng ok. Nhưng màu đậm hơi trong hình nhiều

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
1 giây trước
Ngọc Liên
Chất liệu ổn

Vải đẹp, chống nắng tốt, màu sắc okk, shop giao hàng nhanh, sẽ ủng hộ shop những đơn hàng sau

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

P
1 giây trước
Phạm Ngọc Trinh
Đóng gói đẹp

Đóng gói rất cẩn thận, sản phẩm chất lượng

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

T
1 giây trước
Tư Kỳ
Sản phẩm đáng tiền

Hàng đẹp, chất lượng, mọi người nên mua

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

T
1 giây trước
Trần Mi
hàng đẹp

Chất lượng tốt. Rất thích. Giá hơi cao

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
1 giây trước
Ngoọc Hoài
chất vải mát

đóng gói chắc chắn. Chất liệu mát. mặc vừa vặn rất là tốt nha.....

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

n
1 giây trước
ngokngek135
Good

Sản phẩm mịn mát.Bền đẹp. Trước giờ dùng nhiều sản phẩm của couple TX rồi, rất ok

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

n
1 tháng trước
ngân
áo khoác chống nắng

áo khoác Couple tx thì chất liệu khỏi bàn nhưng thiết kế này mình thấy tiện lợi nên mua nhất ,ai hay ra ngoài thường xuyên như mình thì chỉ cần 1 cái là có thể đi luôn , không cần thêm khẩu trang hay găng tay chống nắng gì nữa với mình ưng nhất là áo khoác Couple luôn có túi trong , đựng cả thế giới dt bóp tiền vô tư 10/10 nha

User pictureUser picture
N
2 tháng trước
Nguyễn Trinh
Chống UV tốt, áo dày dặn

Chất áo đẹp, mình rất ưng

2 tháng trước
Couple TX

Dạ Couple TX cảm ơn bạn đã để lại đánh giá ạ <3

c
2 tháng trước
chị Hạnh
OK

Màu vàng bơ nhìn tưởng không đẹp nhưng mặc lại sáng da, áo mặc mát và vừa người gọn gàng

2 tháng trước
Couple TX

Dạ Couple TX cảm ơn bạn đã để lại đánh giá ạ <3

V
2 tháng trước
Vy Lê
Màu áo đẹp

Chị em nào mà thích những màu nhẹ nhàng nữ tính không nên bỏ qua em màu tím này nha. Màu rất rất cưng luôn á. Nhận được áo mà thích muốn xỉu. Mình chụp bị tối nên hơi sậm chứ ở ngoài xinh lắm luôn

2 tháng trước
Couple TX

Dạ Couple TX cảm ơn bạn đã để lại đánh giá ạ <3

T
2 tháng trước
Tr
ÁO CHỐNG NẮNG OK

cái áo khoác thứ 3 của Couple ời , vẫn ưng mẫu này nhứt

1 tháng trước
Couple TX

Dạ Couple TX cảm ơn bạn đã để lại đánh giá ạ <3

T
2 tháng trước
Trần Chánh
Áo khoát dệt mè

Mình đã mua áo khoác dệt mè, chất liệu không bài cãi, tuy nhiên thấy chỗ dây kéo hơi khó kéo

2 tháng trước
Couple TX

Dạ Couple TX cảm ơn bạn đã để lại đánh giá ạ <3 Dây kéo bên em có hỗ trợ bảo hành trọn đời, mình có thể đem sản phẩm đến cửa hàng gần nhất để được hỗ trợ nhé

T
2 tháng trước
Trang
áo đẹp

áo khoác của mình toàn là của Couple TX , mới nhận được phải lên đánh giá 5 sao liền , quá là ưng 😋

2 tháng trước
Couple TX

Cảm ơn chị Trang nhiều ạ 😊

M
3 tháng trước
Mỹ Hạnh
Áo Đẹp

Đợi lâu lắm mới có mẫu áo khoác có luôn khẩu trang, đẹp , tiện chống nắng tốt . Quá ưng

2 tháng trước
Couple TX

Dạ Couple TX cảm ơn chị yêu nhiều ạ <3