• Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -
 • Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022 -

Áo Khoác Thun UV Nữ Phối Lưới Thoáng Khí WOK 2022

679,000 VND 729,000 VND
💥 Nhập mã AK2022 giảm 20% cho áo khoác.
- Cách thức đổi áo xem tại đây (https://mytx.me/bpFn7M ).
Sex:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_hong_8aae172f611e4747a4ee169868e6f121.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_vang_5ad970c463dc408a88c3126207d43317.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xanh-dam_fcc5f1b0f02144fa829798f58ddf34ed.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xam_501e2ad1b6924ffba17e9f93716cd9a4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xam_521f754ee63f41e39cd2dea3517b009e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xam_8263531b0bbf4a369285a39d38b389e3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xam_4c39ad7aab16441495a1c7f7cad459bd.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xam_dff956b728da4ca1888efe9dfeb07919.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/9_vang_0b6bcc0e9e0a4d95ae0956c16ac451b1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/8_vang_2af587b44285407ea607f6c6f351cf46.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_vang_89e705f5fe9b4a4f86017dd07e184bf6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_vang_30a7a23a493d49e98ab2e7083d017bd1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_vang_c4bc77c1988f4971840e571ab3085efa.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_vang_d169d523930a4c69be6e0e08d97e9868.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_vang_62af12440dd84bf68b83e1d522f2d46e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/7_vang_886664941e704b979ae8cf1ee34c2128.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_xanh-dau_160fe3935acd4c29b8d4c3ff8b30d325.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xanh-dau_0ada668370294abca6871cd5f4d196a5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dau_a0a780d3e40c4b9c98a0b40ffc6aeab5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dau_96770f0243694b41a64e6fffc2d78e20.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xanh-dau_7fa3e52fa7034e6a814c72f1e96468f1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xanh-dau_764dae91e1924b50b408182e5fd5cc4d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_xanh-dau_e05b733f0077468da12751d198657519.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xanh-dau_c98e2aa2ce4b445fbc5dd0d67748ec42.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xanh-dau_7fb890f102ea4ed8bff17b1505bb91d7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xanh-dam_c3588570799a48d6ba0ddaf354625b8b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xanh-dam_d69966b63c7047c3889bc2ea881b9954.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xanh-dam_0f750880d56142d7b39a00793ffeca66.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dam_18848cfb473440849e5300830ef3ffe1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xanh-dam_e2d1c05aa3b34510a011934f7ccad831.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xanh-dam_ba570d304bc44195a9517b8115ecc6fe.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_xanh-dam_0c85810959a04c0183635eadb2c41786.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_vang_7919fb147a3c47048f0e09bb4937e874.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_vang_5a53b0f5f023491b8cf1acc3e59350ca.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_vang_3ff6fe884874430aa7865759b255b89e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_vang_df659b45a9e8460ea127eea7477b66b9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_vang_8df694c3aad846c792df18b236b3a6fa.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xam_42c289c663b14ac380ba239cdae3ee9d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xam_0175067e31ff452c81d2b6ff387c56bd.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xam_e96d60d43da14385982a6399dcc50cea.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xam_67f39bba252643478482c49cd41aa158.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/33_xam_191fdd3d097c4882b209b6faf1252f82.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_hong_292e5dc6442843629d6acc7db52301ef.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_hong_e141299d86a7421caf18b050559d79ad.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_hong_f2aa1e79e5f14260b26d8be4810b4285.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/11_hong_2c7f9db8b6a043df9b3c98a9e46731b5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/7_hong_43f41132205841ab8ad2e8134063b7b7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/8_hong_32246066eddc4ad69e7e7a124c5cf2cd.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/9_hong_cb81f88c93ec4d309e5b79a49b1c2b50.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/10_hong_0ee28f6af1dd44f4ad275471ce401c54.jpg

Thông tin sản phẩm

Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng WOK 2022 • Chỉ số chống UV UPF 50+, cản được 98% tia UV tiếp xúc với áo • Màu sắc đa dạng và thời trang, dễ phối đồ • Phối lưới ở thân sau và phần nách áo giúp thông thoáng • Form dáng gọn gang, di chuyển thuận tiện • Hệ túi 2 túi trong rộng, 2 túi ngoài có khóa kéo, an toàn

 • Chất liệu: Tricot UV 60% Cotton – 40% Polyester, trọng lượng 240gsm
 • Form: Regular
 • Chỉ số UPF: 50++, phản xạ 98% tia UV 
 • Màu sắc: Xám, Xanh đậm, Xanh đậu, Hồng, Vàng
 • Sản xuất: Việt Nam

Phù hợp cho

 • Sử dụng hàng ngày khi ra ngoài
 • Phối cùng áo thun, quần jean để tạo nên phong cách năng động.

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính: cm

Thông số/ Vị trí đoSMLXL
Dài áo59616365
Ngang ngực52545658
Ngang lai40414243