• Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -
 • Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 -

Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022

679,000 VND
Hàng Mới Về
💥 Mua 2 sản phẩm giảm 5%
💥 Mua 4 sản phẩm giảm 10%
💥 Mua 6 sản phẩm giảm 15%
Sex:
Số lượng:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_vang_5ad970c463dc408a88c3126207d43317.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xanh-dam_fcc5f1b0f02144fa829798f58ddf34ed.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_xanh-dau_160fe3935acd4c29b8d4c3ff8b30d325.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_hong_e141299d86a7421caf18b050559d79ad.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_vang_df659b45a9e8460ea127eea7477b66b9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xam_42c289c663b14ac380ba239cdae3ee9d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/33_xam_191fdd3d097c4882b209b6faf1252f82.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xam_501e2ad1b6924ffba17e9f93716cd9a4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xam_521f754ee63f41e39cd2dea3517b009e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xam_8263531b0bbf4a369285a39d38b389e3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xam_dff956b728da4ca1888efe9dfeb07919.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_vang_3ff6fe884874430aa7865759b255b89e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_vang_5a53b0f5f023491b8cf1acc3e59350ca.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_vang_7919fb147a3c47048f0e09bb4937e874.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_vang_8df694c3aad846c792df18b236b3a6fa.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/9_vang_0b6bcc0e9e0a4d95ae0956c16ac451b1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/8_vang_2af587b44285407ea607f6c6f351cf46.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_vang_89e705f5fe9b4a4f86017dd07e184bf6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_vang_30a7a23a493d49e98ab2e7083d017bd1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_vang_c4bc77c1988f4971840e571ab3085efa.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_vang_d169d523930a4c69be6e0e08d97e9868.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_vang_62af12440dd84bf68b83e1d522f2d46e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/7_vang_886664941e704b979ae8cf1ee34c2128.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xanh-dau_0ada668370294abca6871cd5f4d196a5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dau_a0a780d3e40c4b9c98a0b40ffc6aeab5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dau_96770f0243694b41a64e6fffc2d78e20.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xanh-dau_7fa3e52fa7034e6a814c72f1e96468f1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xanh-dau_764dae91e1924b50b408182e5fd5cc4d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_xanh-dau_e05b733f0077468da12751d198657519.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xanh-dau_c98e2aa2ce4b445fbc5dd0d67748ec42.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xanh-dau_7fb890f102ea4ed8bff17b1505bb91d7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dam_18848cfb473440849e5300830ef3ffe1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_xanh-dam_0c85810959a04c0183635eadb2c41786.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xanh-dam_c3588570799a48d6ba0ddaf354625b8b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xanh-dam_d69966b63c7047c3889bc2ea881b9954.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_xanh-dam_0f750880d56142d7b39a00793ffeca66.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xanh-dam_e2d1c05aa3b34510a011934f7ccad831.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xanh-dam_ba570d304bc44195a9517b8115ecc6fe.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_xam_0175067e31ff452c81d2b6ff387c56bd.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_xam_e96d60d43da14385982a6399dcc50cea.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_xam_67f39bba252643478482c49cd41aa158.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_hong_8aae172f611e4747a4ee169868e6f121.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_hong_292e5dc6442843629d6acc7db52301ef.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_hong_f2aa1e79e5f14260b26d8be4810b4285.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/8_hong_32246066eddc4ad69e7e7a124c5cf2cd.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/11_hong_2c7f9db8b6a043df9b3c98a9e46731b5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/7_hong_43f41132205841ab8ad2e8134063b7b7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/9_hong_cb81f88c93ec4d309e5b79a49b1c2b50.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/10_hong_0ee28f6af1dd44f4ad275471ce401c54.jpg

Thông tin sản phẩm

Áo Khoác UV Nữ Chống Nắng Regular Fit WOK 2022 

Sản phẩm có chỉ số chống UV UPF 50+, cản được 98% tia UV tiếp xúc với áo làm giảm khả năng tổn hại làn da từ tia cực tím. Màu sắc đa dạng và thời trang cùng với form dáng gọn gàng, di chuyển thuận lợi. Phối lưới thân sau tăng khả năng thông thoáng kết hợp với hệ túi trong rộng rãi và túi ngoài có khóa kéo an toàn.

 • Chất liệu: Tricot UV 60% Cotton – 40% Polyester, trọng lượng 240gsm
 • Form: Regular
 • Chỉ số UPF: 50++, phản xạ 98% tia UV 
 • Màu sắc: Xám, Xanh đậm, Xanh đậu, Hồng, Vàng
 • Sản xuất: Việt Nam

Tham khảo

 • Sử dụng hàng ngày khi ra ngoài
 • Phối cùng áo thun, quần jean để tạo nên phong cách năng động.

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính: cm

Thông số/ Vị trí đoSMLXL
Dài áo59616365
Ngang ngực52545658
Ngang lai40414243