• Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -
 • Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231 -

Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231

139,000 VND
20
 (Yêu thích 483)
GIẢM 200k | 100k | 50k BILL 899k | 699k |499k
SP ƯU ĐÃI TỚI 50%
💥Miễn ship nhập mã FREESHIP23
💥 Tặng thêm quà bill 899k
Giới tính:
Số lượng:
GIẢM 200k | 100k | 50k BILL 899k | 699k |499k
SP ƯU ĐÃI TỚI 50%
💥Miễn ship nhập mã FREESHIP23
💥 Tặng thêm quà bill 899k

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__1__1f91d168ee304981b3263a4389116053.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh_nhat__1__c6e458b5a3be42208274898a05ec95bc.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__1__e68a238ac0c64f76b3ed8d6f494232ef.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__1__9ed71fac050942e1a9b54d5789b181e0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__2__61ffe5c41f2042c59fb6ebe6aaf94143.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__3__1d968aab768a4fc7a2a9b74595a9b487.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__4__d83a42753ff5448abc2bfe78217b4c08.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__1__632abd6a17f74844918aff4455ec6e09.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__2__2409eab349c34b32b9897b2df25e7078.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__f7022f72f74f414990a6b9f2ca70c9ee.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__4__0ccad0f57b6f4f40bff67992c666f678.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__2__f5607b0d31934fbc96d128b94efb3e3f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__3__ca48727a20fe40a3bf64417b0ba675f2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__4__65c74807a2b14a8a8e2dbfd4eb14fa39.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__2be931bf146a4379804d1ccc511b2039.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__2__be6adc14cdbb4bcbb87e7f2fdedbc584.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__3__b7fa5c96ca934b3a8c9375d32bf44da1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__4__1ffe2670c95043b7a613e6f1274cbd3c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__2__45c4cd5b5d834d148173feb220c66e78.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__3__b9d1e33e30124c9dab0f01a5fd87d697.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__4__17bc99a2d19e476cac41d9f599ad3f73.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh_nhat__2__38d4e372bf4047798998d67b56b6381d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh_nhat__3__d2dd27c31111422bbabe34ee4ae1ad5e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh_nhat__4__212556a325664a71ac0a2cec647d5486.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-nhat__1__e0044007d0c74b4cb40f1e70ce22e5ef.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-nhat__2__438976369a614d7d8b72466c50ac92f6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-nhat__3__81990b54c342481c9c63dd26e3fe5120.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-nhat__4__b53d955d8a36438096fa30e8e140e966.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-nhat__5__d7d784aca15e44369ef06a1363c41227.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__1__ae2344383795497aad415b1c14540ebe.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__2__488f50d333d64da080f8cac07f1746d0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__3__ee71798da0e64df39096994b133a9c19.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__4__4ff7d4490cdb48f1af5fb9b80df7b193.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__5__62ae5053938a4f6e9756eeef4def72b8.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__1__1f6e48a84f6d40b9a3660eafb3b6e992.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__2__118b9472456b46989db489bc3870a0e9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__5bb2d02e58d44114bdd8c81c0b528e4b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__4__1911de1ef0e947588537cc327cc882ae.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__5__30a427613af24ef3a9532e536d97771c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__1__ee5a6dd0f482442a977c6626d5590c68.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__2__e27af32219a34a43b6c6a89fb6a9de64.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__3__65fd230fee254038b8b306d05a4b80d5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__4__7a1f56a86bf24107b918d1e0477f7662.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__d65a9defb4e14ddb8ea2ee8b28253c0e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__2__d6078bd9333a454db16964c8eee3aed3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__3__45a6921ed5e24f79a887e0bb53f5e71d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__4__8ee9f1e72bfa40a296c4d7d772b4985b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__5__e6f255c5dc1b408dbc12207877d43e20.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__1__c3aa67abc0184d738bca24c16270d3ff.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__2__cbbb59423a764a47bc237970ce05fc9b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__3__5d0cbf413c3947a5b4fc862056086c70.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__4__e5c177450fb84d5482314c7f076ff3c4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__5__8d040754c8ed480092e1e483e4d61ca4.jpg

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Thông tin sản phẩm

Áo Thun Nữ Cổ Tròn Slim Fit Basic WTS 2231

Áo thun cổ tròn basic vải đốm, form áo dễ mặc dễ phối đồ với bộ màu đa dạng cho bạn lựa chọn. Sản phẩm có thể mix&match với đa dạng các bottom khác nhau tạo phong cách năng động hơn.

 • Chất liệu: Chất liệu thun Single 2 chiều, thành phần 60% Cotton, 40% Polyester, trọng lượng 180GSM
 • Form: Slim
 • Màu sắc: Trắng, Đen, Xám, Cam, Xanh Nhạt, Hồng
 • Sản xuất: Việt Nam

Tham khảo

 • Mix với quần jean, quần short, quần kaki...
 • Sử dụng hàng ngày.
 • Mặc thành set đôi với Áo Thun Nam Cổ Tròn Slim Fit Basic MTS 1231

Thông số kỹ thuật

Thông số/ Vị trí đoSML
Dài áo575961
Ngang ngực424446
Ngang lai444648
Đơn vị tính: cm

Đánh giá sản phẩm

5.0 /5

Dựa trên 20 đánh giá
Đặt câu hỏiViết đánh giá
100.0%
(20)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
Đánh giá20Câu hỏi & trả lời0
z
1 giây trước
zánh
Sản phẩm chất lượng

Giao hàng nhanh, đóng gói siêu đẹp. Vải mỏng mát

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

T
1 giây trước
Tố Quyên Nguyễn
Giao nhanh chóng

Của couple thì luôn an tâm về chất lượng rồi ạ

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

B
1 giây trước
Baạch Phiến
Đúng mẫu

Vải mát. Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình. Nên mua!!

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
1 giây trước
Ngọc Tâm
mẫu đẹp

Mình nhận hàng rất ưng ý. Từ dáng cho đến chất.

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

V
1 giây trước
Vivian
Vải tốt

Couple thi nói gi về chất luọng nữa quá okila r Mua đố giờ cũng vài năm rất ưng

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

M
1 giây trước
Mỹ Tiên Trần
Chất mềm

Giao hàng siêu nhanh, may kĩ, dày dặn, đóng gói sản phẩm đẹp, rất đáng mua

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

T
1 giây trước
Thị Hường
Thoáng mát

Vải mặc thoáng mát, thoải mái.

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

m
1 giây trước
maihuong
Đáng tiền

Chất liệu đẹp, giao hàng nhanh. Rất hài lòng

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

c
1 giây trước
cuchongpham
Đẹp

Hàng đúng mô tả, màu sắc ok

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

T
1 giây trước
Tâm
Chất liệu ổn

sản phẩm chất lượng tốt mà giá rẻ, mặc mát , chất liệu dày dặn

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

p
1 giây trước
pungok
Đóng gói đẹp

mặc ôm cơ thể, giao hàng nhanh, chất vải đẹp, đóng gói cẩn thận

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

t
1 giây trước
tramanh
Sản phẩm đáng tiền

Mình nhận hang rồi quá đẹp qua ưng, vải đẹp và mát.màu sắc ok vừa ý lắm

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
1 giây trước
NgTmai
hàng đẹp

Giao hàng nhanh, đóng gói chắc chắn, vải dày dặn

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
1 giây trước
Nguyễn Hiền
chất vải mát

Chất lượng sản phẩm tuyệt vời đúng với quảng cáo của shop

1 giây trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
7 giờ trước
Ngọc Tâm
Đáng tiền

Đóng gói rất cẩn thận, sản phẩm chất lượng

7 giờ trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

V
7 giờ trước
Vivian
Đẹp

Hàng đẹp, chất lượng, mọi người nên mua

7 giờ trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

M
7 giờ trước
Mỹ Tiên Trần
Chất liệu ổn

Chất lượng tốt. Rất thích. Giá hơi cao

7 giờ trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

T
7 giờ trước
Thị Hường
Đóng gói đẹp

đóng gói chắc chắn. Chất liệu mát. mặc vừa vặn rất là tốt nha.....

7 giờ trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

m
7 giờ trước
maihuong
Sản phẩm đáng tiền

Sản phẩm mịn mát.Bền đẹp. Trước giờ dùng nhiều sản phẩm của couple TX rồi, rất ok

7 giờ trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

c
7 giờ trước
cuchongpham
hàng đẹp

Vải xịn xò, rất ưng ý. Thiết kế tuyệt vời. Có điều giá hơi cao. Sẽ tiếp tục ủng hộ

7 giờ trước
CoupleTX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!