• Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -
 • Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228 -

Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228

160,300 VND 229,000 VND
15 đánh giá
Hàng Mới Về
💥 Mua 2 sản phẩm giảm 5%
💥 Mua 4 sản phẩm giảm 10%
💥 Mua 6 sản phẩm giảm 15%
Giới tính:
Số lượng:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__1__3b89bdd8376c4f0ba833bcb4d9e3d538.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__5__f729432a6eaf4062af49355fa7e48b1e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__1__a3cd30c66503471faeb18788e7cac4dc.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__2__e8c13dcb3da0444b9f9a835bf36657b4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__3__214761941ee040e4879195712a5418cc.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__4__cc57e10245924b2997a4cd03ffb2bfa7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__1__afbb455c751a4c9c844e17740c65a735.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__2__b34c0fd10932434fb61624721971029c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__3__9bc48f86e88e45df98839451e0651715.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam__4__1c1272a29f4a4afa829ee03b1b961b36.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__1__6c2f71fadc47493c96883eb5743f10f8.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__2__a4edb585775744319b481d75e76f07b1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__3__2fa734e5e47646b58b3aea25b9a0e6e2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__4__ebf62b99add44b26ad69b7e8b796c89e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__2__2290319369e04010a99f3ab9b74e976a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__3__899e5d18c1c6441292e89f700e1135b6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__4__fec0845a5d1b4ffcbd420a1cea8c3a8f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__5__a6a8d9396ec44f0999e7c0d84e837613.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__6__a62236cb926e455eaa7c8c71e38735dd.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__7__361b53c1d3d5471a98958359ea88f9ad.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__8__c7d6cd64fc124d56bd14004b82bb2bae.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__1__c569a2163a464cb6bf2220c1f631453b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__2__bb017d5b862b468e9e0722676eb93488.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__3__04f6d537b48c46abb91e38e6b0f780a2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__4__675a16a2584e48289a1bf64718d20f92.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__6__77a26361605b4ac5a255583640d3abcf.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__7__7dc628412f6b4d1ab8d8e05e81d66359.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__8__815c1d49473a409aa72c39980bce2656.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__1__bb4a91261d9c4aefa49404825c87863e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__2__25b52817d8854012af5239584cb326ec.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__3__546fb6bcb4c448d6b0cda7d042442131.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__4__3d6e487043864424ad94cda7aedbcd02.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__5__c097716cc74e42b691ab4219dff5a17a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__1__4a8317ef54d44a71857b2cf82ea9c007.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__2__660784f1e5dd4d9f852b378b082e646c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__3__31ba9a2cb314459fa94450428c9c9537.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__4__dbc119be742c4e758c8850014b080ace.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__5__7cb7942419314a0ba280b3affafd6ce0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__1__ac1a00b0ced04a619674f0dc8e2148b2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__2__d503508f75ae4a8c89909e257e7ffc55.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__3__8830fccca8dc449cb8f8d519fb12c3ba.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__4__bde563d63c3c42bba2c80607b7551197.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__5__f5cad33dee3c4d4c89cf05424589b489.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__16__4af6a980906344f497cb90054425c9bc.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__17__f54d6ee8442b444c8d6652efae78dfb6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__18__1c88953edb824f7791fbb069f6da34f7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__19__3bffa32432ae4935b17bc184f01759d8.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__20__88ac416eab5f419daf230d6a5f64d4df.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-da__31__1a65eaefe8694c758e901bee4e03e5ba.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__1__9e43c2cf80444c34a14995ae19fd0236.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__2__49596e2bf4f54abc82d520d42b8b4477.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__3__811a1475e52d4c95ac1cdf02243fdf15.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__4__c8b03685626f43448a2eb4007db9fbaa.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__5__9f066408c1d24c558a19d0f356c20f53.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__1__e28e84e941234a4880c20a59db187094.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__2__ac69190257f1470d8e18e573c45e2071.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__3__4853934b80924aad9ec7fb76fc1196fb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__4__b23a32fb5414420f96e795a11af05ba4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__5__15db7121e38b4f158534c90f951f5dc9.jpg

Thông tin sản phẩm

Áo Thun Gân Nữ Slim Fit Tay Lửng WTS 2228

Áo thun basic form slim vải thun gân có độ co giãn và bộ màu đa dạng dễ mix & match. Tay áo có độ dài lửng tạo điểm nhấn thanh lịch.

 • Chất liệu: Thun rib 57% Cotton, 38% Polyester, 5% Spandex
 • Form: Slim
 • Màu sắc: Vàng, Cam, Xanh Đậm, Xanh Đá, Xanh Mint, Xám, Be
 • Sản xuất: Việt Nam

Tham khảo

 • Mix với quần jean, quần short, quần kaki...
 • Sử dụng hàng ngày.
 • Mẫu nữ (size M): 1m64, 47kg

Thông số kỹ thuật

Thông số/ Vị trí đoSM
Dài áo5456
Ngang ngực4345
Ngang lai4446
Đơn vị tính: cm

Đánh giá sản phẩm

4.6 /5

Dựa trên 15 đánh giá
Đặt câu hỏiViết đánh giá
53.33%
(8)
46.67%
(7)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
Đánh giá15Câu hỏi & trả lời0
4 giờ trước
Thiên hòa
tốt

Đóng gói đẹp, giao hàng nhanh. Hàng ok. Nhưng màu đậm hơi trong hình nhiều

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

m
4 giờ trước
mk
sản phẩm chất lượng

sản phẩm giống mô tả, đẹp, mng nên mua nha

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

l
4 giờ trước
lệ la
OK

Tư sản phẩm đến họp đóng gói, tất cả đều đẹp và chất lượng

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

C
4 giờ trước
Chi còi
NÊN MUA

áo rất đẹp chỉnh chu , rất ưng nhé

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

l
4 giờ trước
lan
áo thun đẹp

áo đẹp, vải mềm nịn, form chuẩn

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

h
4 giờ trước
huỳnh mai
sản phẩm chất lượng

hàng đẹp chất lượng

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

C
4 giờ trước
ChyNH
ĐÚNG MÔ TẢ

So giá với chất lượng thì….đáng nha, xịn xò cỡ đó thì tầm giá đó cũng đúng nha

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

l
4 giờ trước
lp
OK

Chất vải xịn xò, nhưng áo khoác ko có đa dạng mẫu, shop cho ra nhiều mẫu nữa nha

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

M
4 giờ trước
Mỹ Mỹ
chất lượng tốt

Mình mua được giá sales nên khá hài lòng mua chính hãng nên rất yên tâm

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

H
4 giờ trước
ĐÚNG MÔ TẢ

Hàng đẹp

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

T
4 giờ trước
Trung Trịnh
tạm ổn

áo vừa đẹp mua nhiều còn FREESHIP xu nữa. Sẽ tiếp tục ủng hộ shop nhiều đơn hàng nữa

4 giờ trước
Couple TX

Dạ , hiện tại đơn hàng FREESHIP cho đơn hàng từ 499K ạ

4 giờ trước
LÊ THƯ

Hóa đơn bao nhiêu thì được freeship vậy bạn

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

c
4 giờ trước
cclia
giống hình

Sản phẩm của Couple TX quá tuyệt vời rồi mua lần nào cũng thích,

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
4 giờ trước
Nguyễn Thùy Lâm
áo thun đẹp

chất liệu oke , nên mua

4 giờ trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

s
1 giây trước
sua
áo thun đẹp

oke

1 giây trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!

N
1 giây trước
Nabi
Đúng Mẫu

áo đẹp

1 giây trước
Couple TX

Couple TX rất cảm ơn bạn đã đánh giá trải nghiệm với sản phẩm này. Couple TX sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn ạ!