• Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 -
 • Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016 - mix

Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016

549,000 VND
5
 (Yêu thích 182)
GIẢM 200k | 100k | 50k BILL 899k | 699k |499k
SP ƯU ĐÃI TỚI 50%
💥Miễn ship nhập mã FREESHIP23
💥 Tặng thêm quà bill 899k
Giới tính:
Số lượng:
GIẢM 200k | 100k | 50k BILL 899k | 699k |499k
SP ƯU ĐÃI TỚI 50%
💥Miễn ship nhập mã FREESHIP23
💥 Tặng thêm quà bill 899k

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam_001_c6adb434e779463f8ccbc5155532061b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den_001_841de18014524de29ba305313e5fe815.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_001_97855c82c86142fca88e6e10a9a7000c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den_002_183aaf80387f4f938ce884b2f2a36029.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den_003_7b17cc4bf92e4d8e979a6bfe366c5f64.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den_004_517763c3ddb849e2944d3008a121c474.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den_005_94ae0ed7d22442f387333e6ff84eb510.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den_006_685a9d9ec3e9438f9eb58e6b14df43c8.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam_002_b7f292887ecd4321be0efb644c9d587c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam_003_2f898402982b4526bb073ee9a15ca5e3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam_004_66cc35f7a0304565bda28fac1d85a218.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam_005_9491ce607ce74299b3998567fcef56f1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam_006_cb3697d4df5845f88c705fbb68618437.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_002_c2eb4383dcb34068b2c57cb371e4afc5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_003_a7b54e9796454274aa5ca99aa3def473.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_004_fa44e395e4184313942cfcef9b54ab68.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_005_bddf97667cff47d6bb9281ae4865c3de.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_006_6d0afd6f56f04bd196827da6d05095ac.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_007_c68cba7a302f465eabd751a5a9535c43.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_008_7ff445abe00b4145ae6df8c14f8ac59f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__2__a919e734752a4a37bdaff98f687fe1b2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__3__65d038e3d94c485c90a297a896eec70f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__4__69fe9a174ff74e978d61d5c80fd403f8.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__5__973e262040c24fa9abacc40e6a41efac.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__6__6eb3ad03a1054ca6b9c37dd7fe795636.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__7__2a608a8e24d04c43b6b0f6116f32ff2f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__8__b64deaea95f442679442a74ab8f7a040.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den_76a217828d274b349d5ac1b989ebe085.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__9__cea25d922a1a4c13aa6c2f735830978a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__1__55cb3125140d42b5ab4de3b5336c577f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__2__020c7189c8f6451197ee46561b3fbc7c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__3__d0001d37212d40159cdb1a689ff5c948.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__4__1467c55d245d4dd3bb9313aac2b9f915.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__5__8f6c0c257ca042d5a702eda36e3c3466.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__6__73d6fb57b91c403f8e4a95076dd3b4b2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__7__b1442d9c15f44a1daafcb525f0aa66e7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__8__d5a96d7bb1d54791bb5bb356d357ebff.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__9__4d95254ec24a40a685f32009670ffc62.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__1__83100c69b26540babd7b957622d1eda6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__2__0ec64d8543a64cf78a3c110c46c85d23.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__3__f61fbf06d4ec4a5e8d6812ce31d9535d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__4__051af85451ce4076961b15d1bb1032c5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__5__67a04a0b1a9d48418bc7e4dd62ccbfb9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__6__c91d18272aea4868a0c00343bfda77fe.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__7__b7a12237e3a2408c9dd2af4dbdb34c6a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__8__cfde3935edbd446290dd12e186a31cc5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam_b801081c030747218d3969643ff8f823.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/img_1719_059621a1dfc8439f9f4e6edaea064770.jpg

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Thông tin sản phẩm

Áo Sweater Nam In Phản Quang Thân Sau MSW 1016. Áo Sweater phối tép phản quang, họa tiết in phản quang trong bóng tối ở thân trước và thân sau tạo sự mới lạ và độc đáo. Form áo relax trẻ trung, năng động. Sản phẩm có thể mặc theo set với jogger thun cùng màu bên dưới hoặc quần jeans. Ngoài ra có thể phối trong với áo thun, áo khoác jeans hoặc áo phao bên ngoài cho ngày se lạnh.

 • Chất liệu: Thun 2 da, thành phần 60% Cotton + 40% Polyester, trọng lượng 300GSM
 • Form dáng: Relax
 • Màu sắc: Đen, Nâu Cam
 • Sản xuất: Việt Nam

Tham khảo

 • Sử dụng hàng ngày
 • Phối cùng mẫu Quần Dài Nam Jogger Phối Sọc Phản Quang MPA 1004
 • Mặc thành set đồ đôi với mẫu Áo Sweater Nữ In Phản Quang Thân Sau WSW 2016 hoặc Áo Sweater Trẻ Em In Phản Quang Thân Sau KSW 3016

Thông số kỹ thuật

Thông số/ Vị trí đoMLXL
Dài áo59.561.563.5
Ngang ngực596163
Ngang lai404142
Đơn vị tính: cm

Đánh giá sản phẩm

5.0 /5

Dựa trên 5 đánh giá
Đặt câu hỏiViết đánh giá
100.0%
(5)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
Đánh giá5Câu hỏi & trả lời1
B
3 tháng trước
Be Huynh
OK

ao dep lam

3 tháng trước
Couple TX

Dạ cảm ơn chị đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

M
3 tháng trước
Minh Bui
Lạ

Sau áo in họa tiết phản quang lạ, mặc áo lên ai cũng hỏi chỗ mua :))

3 tháng trước
Couple TX

Dạ cảm ơn anh đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

Z
3 tháng trước
Zabuzza
Áo đẹp

ĐẸP

3 tháng trước
Couple TX

Dạ cảm ơn chị đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

L
3 tháng trước
Lioned Toàn
Ấm

Mặc khá ấm, nhưng vải không nóng, thấm hút mồ hôi tốt nha

3 tháng trước
Couple TX

Dạ cảm ơn anh đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

L
4 tháng trước
Long
Form đẹp

Thấy Couple đó h chuyên áo khoacs nhiều hơn, hôm nay ghé thì thấy có mẫu sweater mua thử form khá ok, có mẫu quần mặc mix chung thành set ổn áp. vải dày dặn ko quá nóng. nên mua nha

3 tháng trước
Couple TX

Dạ Couple TX cảm ơn bạn đã để lại đánh giá ạ <3