PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Thanh toán khi giao hàng COD

- Thanh toán online qua cổng VNPay

- Thanh toán online qua ứng dụng Zalopay bằng QRCode

- Thanh toán online qua cổng Zalopay bằng thẻ ATM nội địa

- Thanh toán online qua cổng Zalopay bằng thẻ Visa/Master/JCB.

Styling Your Experience