Chính sách khách hàng
mức tích lũy
Dưới 1.000.000 VNĐ
Từ 1.000.000 VNĐ - 2.999.000 VNĐ
Từ 3.000.000 VNĐ - 4.999.000 VNĐ
Trên 5.000.000 VNĐ
ưu đãi vip
Sắp Vip rồi mua thêm bạn nhé!
Ưu đãi 5%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 10%
sinh nhật
Ưu đãi 15% + Thiệp mừng sinh nhật
Ưu đãi 20% + Thiệp mừng sinh nhật
Ưu đãi 20% + Thiệp mừng sinh nhật
Ưu đãi 20% + Thiệp mừng sinh nhật, Quà Sinh Nhật
ngày hội vipday
Sắp Vip rồi mua thêm bạn nhé!
Ưu đãi 20%
Ưu đãi 22%
Ưu đãi 25%
tăng hạng
Sắp Vip rồi mua thêm bạn nhé!
Tặng ngay 50.000 VNĐ khi tăng hạng lên Vip 2
Tặng ngay 100.000 VNĐ khi tăng hạng lên Vip 3
Tặng ngay 300.000 VNĐ khi Doanh số tích lũy trên 15.000.000 vnđ.
Tặng ngay 400.000 VNĐ khi Doanh số tích lũy trên 30.000.000 vnđ