ÁO THUN COUPLE TX

Mang chất liệu thoáng mát, thiết kế trẻ trung, thích hợp sử dụng trong nhiều dịp.

Filters

Màu Sắc

Màu Sắc

Size

Giới tính

Giới tính

Form dáng

70 sản phẩm
New
-15%
 Áo Thun Nữ Thêu Nhỏ WTS 2354 Áo Thun Nữ Thêu Nhỏ WTS 2354
(Yêu thích 163)
249,000 VND 211,650 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__35__abcd1d1872574a17b7d92ab43b80efe2.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong-pink-tint__4__534b0c1126d4482885f65ad2dcd92ab3_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Soak Up Paradise MTS 1362 Áo Thun Nam Soak Up Paradise MTS 1362
(Yêu thích 151)
329,000 VND 279,650 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-den__1__5dec3d9dabba4e7dbbb3d4ebdb740f95_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__24__0426a633c5f845eba6c12e8317a824e6.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_be__15__62e283945d10435498061fc42f41ce85.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Soak Up Paradise WTS 2362 Áo Thun Nữ Soak Up Paradise WTS 2362
(Yêu thích 153)
299,000 VND 254,150 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-bien__1__dbdb86e90b804278b00f7565cbc2cd4a_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__c2f79520b46b43a1abe73cfef2bcc197.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__2__fcb38ffd4cdb4f779aaf09afe654f911.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong-lot__1__3340a00e05314dd49285c853afd8b41d_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Rhythm Of Nature Feeling Good MTS 1352 Áo Thun Nam Rhythm Of Nature Feeling Good MTS 1352
(Yêu thích 158)
329,000 VND 279,650 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_hong-pink-tint__2__f84d588e711542a48c1905d307cb2e27_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__8__a1a6651e83f6490f9755502c08eb2b76.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__47__e6d5da61091e4e849a51b09d07d00b26.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Typo Move Forward MTS 1327 Áo Thun Nam Typo Move Forward MTS 1327
(Yêu thích 164)
329,000 VND 279,650 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-micro-chip__9__7463eb3cfbb04d9b913702c4ba09b411_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-infinity__3__2f1ee9c3f6b241ae9d884d5776f8182f_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Natural Vibes WTS 2351 Áo Thun Nữ Natural Vibes WTS 2351
(Yêu thích 159)
259,000 VND 220,150 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__fd752d50127a413186311bb657a55d97.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_do-afterglow-red__1__97c7b5d9a72447c0bbe980c4c46ebb84_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__1__16261c2403c947f6ac2f932d67c1b7c6.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Natural Vibes MTS 1351 Áo Thun Nam Natural Vibes MTS 1351
(Yêu thích 152)
279,000 VND 237,150 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__17__26025f58b4d747cfb29dfb2c15a9f266.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_do-afterglow-red__3__a47879b4fc9244239396646533f4af4c_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__44__b5ea0a9c0f474bdb91aaf7f9a7c4f2e5.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Typo Graphic Effort Do MTS 1329 Áo Thun Nam Typo Graphic Effort Do MTS 1329
(Yêu thích 172)
329,000 VND 279,650 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__35__e05b0d8849944a17a051e495c0e0448f.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-nhat__7__18e1faba0367453aada1b56a6ed64c62_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Typo Graphic Effort Do WTS 2329 Áo Thun Nữ Typo Graphic Effort Do WTS 2329
(Yêu thích 175)
299,000 VND 254,150 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__2__16c9d85d27ba46f1bcb27b5183d34067.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_nau-nhat__12__5ee0b5939545436995b67f90551ffa69_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Graphic In Outside WTS 2309 Áo Thun Nữ Graphic In Outside WTS 2309
(Yêu thích 189)
299,000 VND 254,150 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__15__f7a9cf020bea4892b61ffe0741950b15.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong-nhat__2__e7915c927d4d4696b4ab302046da8061_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__1__17d2362b50ee4635854401c36284453b.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Graphic In Outside MTS 1309 Áo Thun Nam Graphic In Outside MTS 1309
(Yêu thích 181)
329,000 VND 279,650 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__25__a69491945c7b45ad9cccd866243cbaf8.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_hong-nhat__3__437445baa7e74128a3daf7b251cd8ce9_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__30__92ed1a584da6463196a0d8f6508ed5e6.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Radiate Positivity MTS 1350 Áo Thun Nam Radiate Positivity MTS 1350
(Yêu thích 154)
299,000 VND 254,150 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_begie__7__4b1dd2f4f6e8416c8537bd07f5bda4c7.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_mocha-meringue__5__e10d77dbd65b4a6cb9d26916e2607aa8_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__20__64619e3c8c7d4b3789250a85d04d475f.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Raglan Phối Tay Chups MTS 1344 Áo Thun Nam Raglan Phối Tay Chups MTS 1344
(Yêu thích 180)
329,000 VND 279,650 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__31__b2e34839e8b44df7be949ef23dc8d78b.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-nhat__7__7639a45c1b6849b4a6638c9a92e7bd1a_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Tank Top Basic WTS 2345 Áo Thun Nữ Tank Top Basic WTS 2345
(Yêu thích 159)
199,000 VND 169,150 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__26__912bf5236ed2423bb764cab9ebd63808.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__21__e747cf2beb1149b1be52de6b2a571e9b.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_be-tapioca__2__9a997d0924b44955852a20bebc7d37a4_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Croptop Banana Kiểu Thắt Dây WTS 2268 Áo Thun Nữ Croptop Banana Kiểu Thắt Dây WTS 2268
(Yêu thích 183)
239,000 VND 203,150 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_be-dam__2__2a3f49cd9d284ae79a44a602a1a629f6_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Banana Slogan Styling WTS 2266 Áo Thun Nữ Banana Slogan Styling WTS 2266
(Yêu thích 168)
239,000 VND 203,150 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_be-dam__6__f15c49776841474a8d4c3114d9f86843_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__25ca598c41ef4398bffd5d4ed00292bb.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Typo Peak Tram Màu WTS 2328 Áo Thun Nữ Typo Peak Tram Màu WTS 2328
(Yêu thích 164)
279,000 VND 237,150 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__7__e54c50647f5c44c5b94158799300f3b0.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-poseidon__2__1844838cd53747cfb0f1096f9fd08bdd_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Typo Peak Tram Màu MTS 1328 Áo Thun Nam Typo Peak Tram Màu MTS 1328
(Yêu thích 158)
299,000 VND 254,150 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__38__5173d75e93fd4cb186c65061c45980da.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-poseidon__2__0db65ebb12b1430c8947afd26656e58f_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Typo Move Forward WTS 2327 Áo Thun Nữ Typo Move Forward WTS 2327
(Yêu thích 166)
299,000 VND 254,150 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam-micro-chip__6__5a9ece64d0934940b3cf9a9bf5b24eb5_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-infinity__13__5bf87cfc971f488096adfd02afafdfab_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Camisole Women 2 Dây Lai Bầu WTS 2344 Áo Thun Nữ Camisole Women 2 Dây Lai Bầu WTS 2344
(Yêu thích 160)
189,000 VND 160,650 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__2__0390b35667b34400983d020a208d4118.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__6__0c41addfdc7841349e76c678788f0473.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_be-tapioca__3__79263e001c214769bf453ea0495af663_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Don’T Believe MTS 1349 Áo Thun Nam Don’T Believe MTS 1349
(Yêu thích 151)
299,000 VND 254,150 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__41__1370baba76e642a79c86b970df7e7862.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__20__789ef4c806c24b0a862452083288349d.jpg
New
Best seller
-15%
 Áo Thun Nữ Oversize In Thêu Enjoy Nature WTS 2323 Áo Thun Nữ Oversize In Thêu Enjoy Nature WTS 2323
(Yêu thích 164)
299,000 VND 254,150 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__79__57ea56c0177b4088bae8435144fd8df5.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__2__3160420b42e94d69a2fc78b5b6150ddf.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Thêu Thông Điệp WTS 2305 Áo Thun Nữ Thêu Thông Điệp WTS 2305
(Yêu thích 193)
249,000 VND 211,650 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__10__124eb79b80344b9488a9c041bb0749a5.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong-nhat__2__a64f4113797b48369ad0be7a7ab2a338_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__11__9caffbeb6e034f029a11b9f2f99a07b8.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Typo Art Motion More MTS 1321 Áo Thun Nam Typo Art Motion More MTS 1321
(Yêu thích 173)
279,000 VND 237,150 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__34__ef9d6095042747358a05054fed5d97e1.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__48__f866301fdcf742eb9bed21048636fd04.jpg

GIỚI THIỆU ÁO THUN COUPLE TX VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT. 

Áo thun còn được gọi là T-Shirt hay Tee là những mẫu áo dành cho cả nam và nữ được thiết kế theo xu hướng đơn giản, trẻ trung, năng động, mang những ý nghĩa, điểm nhấn riêng biệt. 

Tiêu chí hàng đầu là sự đa năng nên những chiếc áo luôn được thiết kế để có thể mặc trong mọi hoàn cảnh khác nhau như đi làm, đi chơi, dạo phố,... dần trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

Áo thun Couple TX đa dạng mẫu mã, bao gồm: 

 • Graphic Tee: Mang đậm hơi thở cổ điển với hiệu ứng hình in được sử dụng bằng bộ màu CMYK mang đến cảm giác chân thật và bắt mắt. Hình in được lấy cảm hứng từ ban nhạc, nhân vật hoạt hình hay thậm chí là cả vấn đề về chính trị giúp tạo điểm nhấn sinh động và cá tính.

 • Basic Tee: Áo thun cổ tròn rộng rãi, dài hơn thường thấy được ưa chuộng. Loại áo đơn giản thường có nhiều màu khác nhau, và tính ứng dụng cao áo thun phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, thiết kế mang lại sự thoải mái và phong cách ngẫu nhiên, phù hợp với cả nữ giới và nam giới.

 • Crop-top: Áo thun crop-top với độ dài ngắn phổ biến là xu hướng thời trang không bao giờ hết hot. Những chiếc crop-top này giúp việc di chuyển được thoải mái và che đi phần khuyết điểm ở vòng 1 hay phần vai, tạo nên phong cách trẻ trung, năng động và phù hợp với những buổi dạo chơi cùng bạn bè.

Chất Vải dùng trong thiết kế áo thun Couple TX

Cotton: Loại chất liệu phổ biến nhất, có đặc tính thoáng khí, hút ẩm, mềm mịn và dễ chịu. 

Polyester: Thường được kết hợp với cotton để tăng tính bền và độ co giãn cho áo thun, có khả năng chống nhăn và nhanh khô.

Modal: Loại sợi tổng hợp từ cellulose của cây gai dầu, có độ mềm mịn cao hơn cotton và giữ màu sắc tốt hơn. 

Spandex: Chất liệu spandex được thêm vào áo thun để tăng độ co giãn và ôm sát cơ thể. 

Chất liệu tái chế: Xu hướng thân thiện với môi trường đã lan tỏa đến ngành thời trang, và áo thun cũng không ngoại lệ. Sử dụng chất liệu tái chế như cotton hữu cơ hoặc polyester tái chế giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Mix & Match Cùng Couple TX 

1. T-Shirt với jeans: phong cách phối đồ cổ điển mà không bao giờ sợ lỗi mốt. Set đồ vừa đơn giản lại năng động, thoải mái phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

1. T-Shirt với chân váy: Chân váy ngắn nếu được phối cùng áo thun basic sẽ  tạo nét nữ tính và dịu dàng.

1. Áo crop-top cùng quần jeans ống rộng mang cảm giác thoải mái mà còn tạo sự năng động, cá tính. 

Tổng quát

Áo thun không chỉ là một item thông thường mà còn là biểu tượng thời trang hàng ngày. Với các xu hướng thiết kế mới nhất, loại vải và chất liệu phổ biến, cũng như cách tạo phong cách riêng, bạn có thể tự tin và thể hiện cá tính của mình thông qua những chiếc áo thun. Hãy thử những phong cách khác nhau và khám phá sự thoải mái mà áo thun mang lại.

Các thiết kế áo thun tại Couple TX thường chú trọng đến sự đơn giản, basic hoặc được in thêm hình in để làm điểm nhấn cho chiếc áo T-Shirt trở nên cuốn hút hơn.

Sự đa dạng về màu sắc hot trends, những tone màu dễ phối đồ, có thể kết hợp với mọi item khác đều được nhà Couple TX cho ra mắt giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn với những thiết kế phối màu vô cùng độc đáo và phá cách.

 

FAQs về áo thun

1. Áo thun có thích hợp cho cả nam và nữ không? 

Áo thun thích hợp cho cả nam và nữ. Đây là một loại trang phục đơn giản và dễ dàng phối đồ, phù hợp với mọi dịp.

2. Áo thun crop-top phù hợp với ai?

Áo thun crop-top thích hợp cho những người muốn tạo phong cách trẻ trung, năng động và có cơ bụng săn chắc

3. Chất liệu nào trong áo thun là tốt cho môi trường?

Chất liệu tái chế như cotton hữu cơ hoặc polyester tái chế là tốt cho môi trường, giúp giảm thiểu tác động xấu đến tự nhiên.

4. Tôi có thể kết hợp áo thun với váy không?

Tất nhiên, bạn có thể kết hợp áo thun với chân váy để tạo nét nữ tính và dịu dàng.

5. Làm thế nào để tạo phong cách riêng với áo thun?

Bạn có thể phối áo thun với quần jeans, kết hợp với áo khoác hoặc vest, và thử các xu hướng in họa tiết sặc sỡ để tạo phong cách riêng của mình.

 Tham khảo bảng size tại đây và đặt hàng ngay tại website để được freeship cho hóa đơn từ 499k, cùng thật nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Giỏ hàng của bạn Giỏ hàng của bạn