Chính sách đổi hàng

Couple TX nhận đổi trả sản phẩm với các quy định sau: