Filters

Màu Sắc

Màu Sắc

Size

Giới tính

Giới tính

Form dáng

18 sản phẩm
New
Best seller
-15%
 Áo Thun Nữ Basic Slim Fit Cổ Tròn WTS 2261 Áo Thun Nữ Basic Slim Fit Cổ Tròn WTS 2261
(Yêu thích 1303)
139,000 VND 118,150 VND 6 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__8e1fc54a63e04d8686694c0bfc39ce05.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__1__fc2a2cb7197f45e0ba883e7f3203fc8d.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Cổ Tim Slim Fit Basic WTS 2230 Áo Thun Nữ Cổ Tim Slim Fit Basic WTS 2230
(Yêu thích 305)
139,000 VND 118,150 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-den__1__5a453b20c1924009b232db661b3fc69c_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_nau-cam__1__b2148720370c410a8a7e0b446c59c146_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__66106b653e904efbb9ae87577f140c08.jpg
New
-15%
 Áo Thun Basic Slim Fit Cổ Tròn WTS 2132 Áo Thun Basic Slim Fit Cổ Tròn WTS 2132
(Yêu thích 415)
139,000 VND 118,150 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/nu1_xanh-dam_6beb7ee61494426399107f1e167233fe_large.jpg
New
Best seller
-15%
 Áo Thun Nam Basic Slim Fit Cổ Tròn MTS 1261 Áo Thun Nam Basic Slim Fit Cổ Tròn MTS 1261
(Yêu thích 1107)
159,000 VND 135,150 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__14__3e07783c4ebf4cb1ab169812580ce705.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__3__d2b9d749539a49b4b015af126871c8a5.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-den__11__3c6a352a8b0a4c938da6854e34faef49_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_be__5__5b4881632b72420a9f166edb185047d3.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_reu__1__16b4d08224674d1fa5abb69bfbe6a17f.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Basic Cổ Tim MTS 1247 Áo Thun Nam Basic Cổ Tim MTS 1247
(Yêu thích 532)
159,000 VND 135,150 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__4__61c4d029a49f47b39719e0652d97ffc8.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__1__33ce403f7f614e7bb33bc738ab60f592.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-mint__2__27ba670e8cb94b2c862748c509c1b4bb_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-nhat__2__d7f3a8bdf48c4450ba7e2c587fff20c9_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Basic Cổ Tròn MTS 1246 Áo Thun Nam Basic Cổ Tròn MTS 1246
(Yêu thích 595)
159,000 VND 135,150 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__1__7d880c70e11443618dfe38822d8b187b.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-den__2__5b15bff0e8784f95aa297868d0c47a35_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-da__2__b34d6eb3dba34cc4bc6493cfa4061487_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_cam__4__fc8d2fdbe3d743fa9dd06b4d1389241e.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Cổ Tròn Slim Fit Basic MTS 1231 Áo Thun Nam Cổ Tròn Slim Fit Basic MTS 1231
(Yêu thích 360)
159,000 VND 135,150 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__1__2fde7a92fdc9450aad78d653698abcef.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__1__e1ab1f44b1664fbf82f4eb61284bbcd7.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__1__4e6fbe0681d74357b52fea10b2880cd3.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_cam__2__0d62e31d834c4d8e93fea589412d7773.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-nhat__1__cac6ed69d74a4237953f67408cb91d31_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Cổ Tim Slim Fit Basic MTS 1230 Áo Thun Nam Cổ Tim Slim Fit Basic MTS 1230
(Yêu thích 307)
159,000 VND 135,150 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_hong__1__723b654abd854fe494e21c43da0060da.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cam__1__6ec0af95ed9d4673b8bdfea2bb7bb529_large.jpg
(Yêu thích 400)
159,000 VND 99,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_nau-nhat_49a808083d694815b48dc5aaa768766b_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dam_892e2049287d4903ac27d32bdbe62522_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Slim Fit Basic Cổ Tròn MTS 1132 Áo Thun Nam Slim Fit Basic Cổ Tròn MTS 1132
(Yêu thích 541)
159,000 VND 135,150 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/2_trang_ef68fc7f0b4d477ea78793d044ea51a4_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/4_xam_53d3edabecfe49bcbdc7b19033f59afe_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dam_a345fac9669c486990a605fefe02cba7_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dau_55e641a070854b36a1de91e0b2ec2e3d_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_hong-dat_26ffbb13fa8040e682382edf8c5832a3_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Cổ Tim Slim Basic WTS 2326 Áo Thun Nữ Cổ Tim Slim Basic WTS 2326
(Yêu thích 246)
179,000 VND 152,150 VND 6 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__18__2c72aa11f7d1499dadc3152314430870.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__21__1fa307bef0d547e6b1939a6962513d78.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong-nhat__6__49e19a34141e4131b8697e31c7b6ae95_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-hedge-green__2__dc1fbe1afce24ffd953bc812bf5c4f13_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_nau-cafe-au_lait__2__4a7e92bd7fd54890948dc124ad38b555_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/womne_xanh-infinity__2__50552f92f515443db391511bba26e3e7_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nữ Slim Basic Cổ Tròn WTS 2325 Áo Thun Nữ Slim Basic Cổ Tròn WTS 2325
(Yêu thích 368)
179,000 VND 152,150 VND 9 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_nau-nhat__2__47206564af004145addea15a2b71c162_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__2__2a54c3daa9814e71a551755f854dfa68.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam-da__2__9b85ee654f224da98216b584db5d60a5_large.jpg
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_large.gif
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-hedge-green__1__6d67609d8e7347c9941e26cbf785cc1f_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Basic Slim Fit Cổ Tim MTS 1167 Áo Thun Nam Basic Slim Fit Cổ Tim MTS 1167
(Yêu thích 430)
179,000 VND 152,150 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_vang-bo-dam_0c06761576644f9a9055e653b6a32d93_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_xanh-dam_6dedf462c26644bfad70da6957a7b69b_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_trang_dbd87d15b4c84d05abc97e8567d65085_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_nau-nhat_0f0b19e40d07430b81bc16a2d41cfd0a_large.jpg
New
Best seller
-15%
 Áo Thun Nam Cổ Tim Slim Basic MTS 1326 Áo Thun Nam Cổ Tim Slim Basic MTS 1326
(Yêu thích 422)
199,000 VND 169,150 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-hedge-green__2__4753999736d44f3f98ebe2c5a1231f1f_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__36__178208795fbf4270afbeeabc8a34f3d0.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__23__5f3ad3358bbd4c06a74fe290698544ed.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-infinity__3__bd03a8c9022640a1999c098f8b5ccd07_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-cafe-au-lait__2__307e19bb6f1343ee96ce549ac72c77fa_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Slim Basic Cổ Tròn MTS 1325 Áo Thun Nam Slim Basic Cổ Tròn MTS 1325
(Yêu thích 435)
199,000 VND 169,150 VND 7 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__2__850ae2f92f5b413c9b415f3119798b7f.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__3__0d32ac3a050a408e90a2513084f002df.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-micro-chip__3__91b62973748d4408a80d0b16add35d64_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-infinity__2__7b3f5224f5af4e8b987af577c50c35cd_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-navy__13__b2af6401ee2d430680ad6eb775d8d9ce_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-toasted-nut__2__959bc41c3abf4954a6387fe4e941b6ee_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-da__3__750c064dbba74ea19cf0b78500169280_large.jpg
New
-15%
 Áo Thun Nam Muscle Fit MTS 1322 Áo Thun Nam Muscle Fit MTS 1322
(Yêu thích 185)
249,000 VND 211,650 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__31__a586c963e75145378fbf64cd9f7b244c.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__19__5733f31a08bd4035811c3800936bb068.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-macaroon__1__1de558ab44084b1db6eb325243885960_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-micro-chip__3__5df51c357a5d412a9287a17b129e5f5d_large.jpg
New
Best seller
-15%
 Áo Thun Nữ Green EX Regular Fit Bio Iscra In Logo X WTS 2274 Áo Thun Nữ Green EX Regular Fit Bio Iscra In Logo X WTS 2274
(Yêu thích 282)
259,000 VND 220,150 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-la-dam__2__57f42c60cd0546a29390b1dae93e7809_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__58__8d015f0e4fdd415485d45c92d62f60d1.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam-dat__7__e7f876cf9936490d968ef4f2a0796e03_large.jpg
New
Best seller
-15%
 Áo Thun Nam Green EX Regular Fit Bio Iscra In Logo X MTS 1274 Áo Thun Nam Green EX Regular Fit Bio Iscra In Logo X MTS 1274
(Yêu thích 345)
279,000 VND 237,150 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-la-dam__2__f4e71394bcd3470685668087de9830ea_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__5__f6cc0f3a86464bf4bf22e608b17e9d56.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__18__85f8ec4f6b294867bafba132f1fe7ed8.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_cam-dat__4__f71e205b5b234d8890d1676a080f17e0_large.jpg

------------------

BST Áo Thun Basic của Couple TX hướng tới sự tối giản, tập trung thể hiện sự tinh tế qua các đường nét thiết kế và chất liệu cao cấp để tối ưu hóa tính năng sản phẩm. Các sản phẩm đều được sử dụng chất liệu cotton,  đảm bảo mang đến cho bạn vẻ ngoài chỉn chu, tự tin thể hiện phong cách trong mọi dịp: đi làm, đi chơi cùng bạn bè và cảm giác thoải mái khi sinh hoạt ở nhà.

Chất vải được dùng trong các thiết kế áo thun basic

Áo Thun Basic Nam Nữ Couple TX với chất liệu CVC "made in Vietnam" dễ mặc, dễ phối đồ, phù hợp với nhiều phong cách. Áo dày dặn, mềm mại, thấm hút tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày.

 • Sợi vải mềm mại, co giãn tốt: Có lợi thế với nhiều thành phần cotton, % sợi bông chiếm đến hơn 50% nên vải CVC có tính mềm mại, mịn màng tựa như bông và co giãn tốt.

 • Thoải mái và thoáng mát: Thừa kế ưu điểm của sợi cotton nên vải CVC có khả năng thấm hút mồ hôi cực tốt, tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ và thoáng mát cho người mặc.

 • Có độ bền cực tốt: Có sự pha trộn thêm các sợi nhân tạo polyester nên vải CVC được thừa kế ưu điểm về độ bền của vải, giữ được form của áo được lâu hơn.

 • Chống co rút vải và ít bị nhăn: Sợi vải polyester có khả năng chống co rút rất tốt và sẽ làm cho vải không bị nhăn khi giặt. Thừa hưởng tính năng này của sợi polyester nên vải CVC không bị co rút và ít nhăn hơn các loại vải cotton 100%/

 • Kháng khuẩn, chống nấm mốc và bụi bẩn: những ưu điểm này vải CVC cũng được thừa hưởng từ sợi vải polyester.

 • Bền màu: vải CVC được nhuộm bằng thuốc nhuộm hoạt tính, chính vì thế nên cho ra thành phẩm vải CVC có độ bền màu rất cao, khó bạc màu, sử dụng được lâu.

Chất liệu thân thiện với môi trường: Chất liệu được dệt từ sợi sinh học có nguồn gốc từ hạt bắp, với độ co dãn, đàn hồi tự nhiên vượt trội, thấm hút tốt và thoát hơi nhanh đảm bảo độ thông thoáng, có khả năng phân hủy tự nhiên..

Mix & Match cùng áo thun basic Couple TX 

Nếu bạn vẫn chưa định hình cho mình một phong cách, hoặc vẫn còn đang khó khăn trong cách phối đồ, chưa biết chọn quần áo cho mình như thế nào thì bạn có thể tham khảo ngay những tips sau đây dành riêng cho các mẫu áo thun trơn nhé.

1. Áo thun trơn phối cùng quần jean rách:

Áo thun basic khi mix cùng quần jean rách luôn gây ấn tượng bởi sự phá cách, đây cũng là set đồ hack tuổi ấn tượng bạn nên thử bởi nó mang tới sự trẻ trung và đầy tươi mới.

2. Áo thun basic phối quần baggy:

Một set đồ để dạo phố, đi làm với hình ảnh tươi trẻ thì không nên bỏ qua áo thun basic mix cùng quần baggy, đây là cách phối đồ được nhiều người yêu thích. Bản thân áo thun basic đã mang sẵn một phong cách năng động, trẻ trung, vì thế khi phối với quần baggy càng làm nổi bật hơn.

3. Áo thun phối chân váy chữ A.

Chân váy chữ A bạn có thể chọn chân váy trơn hoặc họa tiết kẻ caro. Cách phối đơn giản nhưng lại mang lại hiệu ứng thời trang cực kỳ bắt mắt.

4. Áo thun phối cùng váy yếm.

Áo thun basic có thể cân rất nhiều thể loại phong cách, khi mix cùng váy yếm bạn có thể mặc ở nhà hay đi làm điều cảm thấy thoải mái và không kém phần trẻ trung. 

5. Áo thun phối cùng quần short

Áo thun khi phối cùng những chiếc quần short sẽ mang đến cho bạn sự thoải mái, dễ chịu, thích hợp cho khoản thời gian sinh hoạt ở nhà hoặc đi siêu thị. 

----

BTS Áo Thun Basic không chỉ là một item tối giản mà còn là biểu tượng thời trang hàng ngày. Với các xu hướng thiết kế mới nhất, loại vải và chất liệu phổ biến, cũng như cách tạo phong cách riêng, bạn có thể tự tin và thể hiện cá tính của mình thông qua những chiếc áo thun. Hãy thử những phong cách khác nhau và khám phá sự thoải mái mà áo thun mang lại.

Các thiết kế áo thun tại Couple TX thường chú trọng đến sự đơn giản, hay áo có thể được in thêm hình in để làm điểm nhấn cho chiếc áo T-Shirt trở nên cuốn hút hơn.

Sự đa dạng về màu sắc hot trends, những tone màu dễ phối đồ, có thể kết hợp với mọi items khác đều được nhà Couple TX cho ra mắt giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn với những thiết kế phối màu vô cùng độc đáo và phá cách cho những chiếc áo thun trơn.

Bạn đã sẵn sàng để nâng tầm phong cách thời trang của mình với bộ sưu tập Basic của Couple TX chưa? Hãy nhanh tay đến cửa hàng Couple TX để tham khảo và mua sắm ngay hôm nay!

Giỏ hàng của bạn Giỏ hàng của bạn