Đôi Kết Hợp How To Get CSE 2017
 Men 149,400₫ 249,000₫
 Lady 179,400₫ 299,000₫
Đôi kết hợp Crush On You CSE 2018
 Men 249,000₫
 Lady 299,000₫
Áo thun In Linh Vật Năm Hợi CFA 2009
 Men 119,500₫ 239,000₫
 Lady 109,500₫ 219,000₫
 Kid 94,500₫ 189,000₫
Áo thun in ngũ quả CFA 2007
 Men 219,000₫
 Lady 199,000₫
 Kid 169,000₫
Áo thun Crush On CUN 2049
 Men 239,000₫
 Lady 219,000₫
Áo thun Fill Heart CFA 2008
 Men 219,000₫
 Lady 199,000₫
 Kid 169,000₫