FORM ÁO NAM
Card image cap
Muscle

Form áo tôn hình thể

Độ rộng vai nhỏ hơn

Chất liệu co giãn 4 chiều

Card image cap
Slim

Form áo ôm nhẹ

Độ rộng vai nhỏ hơn

Chất liệu thun co giãn 2 chiều

Card image cap
Regular

Form áo suông thẳng

Độ rộng vai đúng

Chất liệu thun co giãn 2 chiều

Card image cap
Relax

Form áo năng động

Độ rộng vai nhiều hơn

Chất liệu thun dày co giãn 2 chiều

Card image cap
Oversize

Form áo cá tính

Độ rộng vai lớn

Chất liệu thun dày co giãn 2 chiều

FORM ÁO NỮ
Card image cap
Skinny

Form áo ôm sát cơ thể

Độ rộng vai nhỏ hơn

Chất liệu co giãn 4 chiều

Card image cap
Slim

Form áo ôm nhẹ

Độ rộng vai nhỏ hơn vai đúng

Chất liệu thun co giãn 2 chiều

Card image cap
Regular

Form áo suông thẳng

Độ rộng vai đúng

Chất liệu thun co giãn 2 chiều

Card image cap
Relax

Form áo năng động

Độ rộng vai nhiều hơn

Chất liệu thun dày co giãn 2 chiều

Card image cap
Oversize

Form áo cá tính

Độ rộng vai lớn

Chất liệu thun dày co giãn 2 chiều

03 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN
BASIC T-SHIRT

Styling Your Experience