Chính sách đổi hàng

 

Couple TX nhận đổi trả sản phẩm với các quy định sau: 

 

 

Chú ý, chú ý !!!