Couple TX 45 Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi
 
Bản đồ: