HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Để đăng ký tài khoản bạn truy cập vào trang chủ https://www.coupletx.com sau đó click vào "Đăng nhập" ở phía trên góc phải màn hình, click vào "Đăng ký"

- Nhập các thông tin cần thiết mà hệ thống yêu cầu, xong click vào "Đăng ký"

- Để chỉnh sửa, thay đổi các thông tin, bạn click vào "Cập nhật tài khoản"

Chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công tài khoản COUPLE TX.