HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Để đăng ký tài khoản bạn truy cập vào trang chủ https://www.coupletx.com sau đó click vào "Đăng nhập" ở phía trên góc phải màn hình, click vào "Đăng ký"

- Nhập các thông tin cần thiết mà hệ thống yêu cầu, xong click vào "Đăng ký"

- Để chỉnh sửa, thay đổi các thông tin, bạn click vào "Cập nhật tài khoản"

Chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công tài khoản COUPLE TX.

Giỏ hàng của bạn Giỏ hàng của bạn