HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Để đăng nhập vào website bạn làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Truy cập vào trang chủ https://www.coupletx.com sau đó click vào "Đăng nhập" ở phía trên góc phải màn hình

- Sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã đăng ký trước đó, rồi click "Đăng nhập"

Cách 2: Truy cập vào trang chủ https://www.coupletx.com sau đó click vào "Đăng nhập" ở phía trên góc phải màn hình, click vào "Đăng nhập bằng số điện thoại"

- Nhập số điện thoại mà bạn đã đăng ký trước đó, click "Gửi"

- Nhập OTP mà hệ thống gửi về số điện thoại bạn đăng ký trước đó, sau đó click "Xác thực mã OTP"

Chúc mừng, bạn đã đăng nhập thành công.

Giỏ hàng của bạn Giỏ hàng của bạn