HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Để đăng nhập vào website bạn làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Truy cập vào trang chủ https://www.coupletx.com sau đó click vào "Đăng nhập" ở phía trên góc phải màn hình

- Sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã đăng ký trước đó, rồi click "Đăng nhập"

Cách 2: Truy cập vào trang chủ https://www.coupletx.com sau đó click vào "Đăng nhập" ở phía trên góc phải màn hình, click vào "Đăng nhập bằng số điện thoại"

- Nhập số điện thoại mà bạn đã đăng ký trước đó, click "Gửi"

- Nhập OTP mà hệ thống gửi về số điện thoại bạn đăng ký trước đó, sau đó click "Xác thực mã OTP"

Chúc mừng, bạn đã đăng nhập thành công.