HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÀ NHẬP MÃ VOUCHER

Bước 1: Bạn vào chi tiết sản phẩm muốn đặt hàng, chọn đầy đủ các thông tin sản phẩm như hình đính kèm và nhấn “MUA NGAY”
Bước 2: Cập nhật số lượng sản phẩm muốn mua như hình đính kèm và nhấn "THANH TOÁN"


COUPLE TX


Bước 3: Nhập thông tin giao hàng , mã voucher giảm giá và nhấn "Tiếp tục phương thức thanh toán"


couple tx

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Và nhấn hoàn tất đơn hàng.


COUPLETX


Giỏ hàng của bạn Giỏ hàng của bạn