• Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -
 • Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025 -

Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025

579,000 VND
8 đánh giá
Hàng Mới Về
💥 Mua 2 sản phẩm giảm 5%
💥 Mua 4 sản phẩm giảm 10%
💥 Mua 6 sản phẩm giảm 15%
Giới tính:
Size:
Số lượng:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__1__96058688aa4547f3bfec404f4375d255.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-co-vit__1__fa1784d6a5a841728afa8e1f8d60c7df.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__3__8201188c3e2a4166bafe74b5435b9987.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__2__63c6f678aa634b0e959123870f7612af.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__1__41ccddd49825415389d010ea41197baa.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__4__f2aa56609a064f83aae3517882c2ad31.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__5__9d0562245c904e0e8d09db40097eff4f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__1__4f6425482c74490293d0c6fff9232c06.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__2__69826ff916014c4c98f3323a61f11eb0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__3__da44366972824efd930cde3b27c87d77.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__4__59a06582245a4a1a9123cdc800a907a0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__5__1a1e617720d14fd7b9f2370d6fa5206d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__6__e166d63618d54e34aaec5ab5af57f79c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__7__58841591e54e487c864c2af8482a4ede.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__8__dbbe9f3ec5384cf398e7a6944d4c3f57.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__1__d1776fcc4b2e4aaa978cbd71978f8653.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__2__6ea5cc08625c45b1b5dcf577f7e60e79.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__3__7386019489794be5a9074079b49925ec.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__4__c7c89a0e269446a3ac8604afdd7f4510.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__5__b5dbe6a7e5ab4334a2fcc1f56df0468a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__6__b5aeeb8bef4c4689b5f439371afc96cb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__7__0450a1bc6eb3497f9800e6dd5923c344.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__8__2d7b7e346e3643719298349e186b0fa4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__1__271a3be583574496b8755029502377e6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__2__a534dfdefa654fbcb3744fd99a6659a3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__3__fdf6c28eda40425ca2126e49877f738d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__4__9e5f9a8fae514c259308c92f67cb03d4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__5__cab92a3d4657495fad15b43579e1ea37.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__6__3fa4ca46f60e42e99cb1f5afeeb13841.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__7__4c491d39c42f462d83365fef6defde94.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__8__de55bbc2771b485688711b9b2ea05a65.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-co-vit__2__459c47a9372c40a78bd2caf4af8b52c5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-co-vit__3__61187be63eba48349c7742d084011c4a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-co-vit__4__d146caa72f9c4febbaafc8343144befb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-co-vit__5__890df76973d8482ba808994c35fa5a83.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__2__316e99e5b40349778f5ba7b68ff4c4f3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__3__7132a1fe6beb45489733ba1c78c7f3b9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__4__83a4ca3a8a584eba9b2289a2c532349c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__5__159f8302fdc54ef188797fce5fd6249b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__1__aa030e3ab564414ca2b55a8e6b3ab673.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__2__9b52820db9f640f4bd006cca4333a231.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__3__8a8fa90191b44882945fae9ce82166a5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__4__8ee0ec51683a44678337f1e61540deb0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh__5__40e9cd68f7c4433a82cfea6a9925aa49.jpg

Thông tin sản phẩm

Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025

Áo khoác dù basic form Regular với điểm nhấn ở dây kéo 2 màu và phần phối lưới thoát hơi thoáng mát thân sau. Thân trong lót lưới thưa thoáng mát, mềm mại cho người mặc. Có 2 túi dây kéo thân trước và 1 túi ngang bên trong tiện lợi đựng đồ. Bo tay luồn thun ôm cổ tay, bo lai luồn dây thun có con chặn có thể tăng đơ giúp thoải mái điều chỉnh.

 • Chất liệu: Chất liệu dù, thành phần 100% Polyester
 • Form dáng: Regular
 • Màu sắc: Trắng, Đen, Xanh; Xanh Cổ Vịt
 • Sản xuất: Việt Nam

Tham khảo

 • Sử dụng hàng ngày khi ra ngoài
 • Phối cùng áo thun, quần jean để tạo nên phong cách năng động.
 • Mặc thành set đồ đôi với mẫu Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính: cm

Thông số/ Vị trí đoMLXLXXL
Dài áo66687072
Ngang ngực55.557.559.561.5
Ngang lai56.558.560.562.5

Đánh giá sản phẩm

4.9 /5

Dựa trên 8 đánh giá
Đặt câu hỏiViết đánh giá
87.5%
(7)
12.5%
(1)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
Đánh giá8Câu hỏi & trả lời2
L
7 giờ trước
Loc Vo
.

Mẫu màu trắng đẹp, mình mua luôn 1 cặp cho người yêu

7 giờ trước
Couple TX

Dạ cảm ơn chị đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

K
7 giờ trước
Kiệt Vũ
Đẹp

Đúng như tên áo, cái dây kéo nổi bật mà đẹp nhất luôn

7 giờ trước
Couple TX

Dạ cảm ơn anh đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

c
7 giờ trước
chú Chín
Được

Tốt

7 giờ trước
Couple TX

Dạ cảm ơn chị đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

T
7 giờ trước
Tony hoàng
OK

form lên chuẩn, có điểm nhấn dây kéo lạ, áo có phần rút dây bên dưới áo, thích mặc kiểu ôm cũng điều chỉnh được

7 giờ trước
Couple TX

Dạ cảm ơn anh đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

L
7 giờ trước
Levi
Dây kéo đẹp

Dây kéo 2 màu phối đẹp, áo được bảo hành dây kéo trọn đời nên không lo lỡ hư không tìm được dây kéo khác. Haha

7 giờ trước
Couple TX

Dạ cảm ơn chị đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

V
7 giờ trước
Võ Nhựt Tân
Nên mua

Trong tầm giá, chính sách hỗ trợ và bảo hành đầy đủ, áo tốt. Sẽ tiếp tục ủng hộ

7 giờ trước
Couple TX

Dạ cảm ơn anh đã lựa chọn mua sắm tại Couple TX ạ

D
2 tuần trước
Duy Linh Nguyễn
Thay đổi xíu về sản phẩm

Phân viền lưới phía sau thay bằng màu dạ quan logo để nổi bật hơn nữa mới chuẩn (xem hình đính kem)

User picture
N
3 tuần trước
Nam Cao
Mẫu đơn giản , dễ mặc

Vải dày dặn, dây kéo phối màu đẹp. form dài hơn 1 chút sẽ ok hơn nha

3 tuần trước
Couple TX

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lại đánh giá cho Couple TX nhé ❤

1