• Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -
 • Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025 -

Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025

549,000 VND
2 đánh giá
Hàng Mới Về
💥 Mua 2 sản phẩm giảm 5%
💥 Mua 4 sản phẩm giảm 10%
💥 Mua 6 sản phẩm giảm 15%
Giới tính:
Số lượng:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__1__d0cdae5ed4b54a86aa0942f55a869561.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__1__4657424638fa4900b93cc8f5f12c2575.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__1__ae9736bbcd364afeb55337607c7c4127.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__2__5ebaf4c16a524666a50a3f396ea0d83b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__e1551181b3a24b4eb4a525a8ba23783a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__4__742183ea2b1c4030bb0357bdbdd68084.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__5__6ab6e7187f7b44fc9f7745be4ff0ccb3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__6e06bbb4cb454372aab0542db521e46b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__2__e38ef5fe66ff4a63bf23dbcb764df73f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__3__14198c9e7a9c463bbfe937e2369032e7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__4__95088caf405f4a5e9e125072d77d5cdc.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__5__19c6e5f5457f44cdab570628f459bc97.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__2__943d4ff88cb0437dacdb3e8c929a911e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__3__5e12a60f620945568d789388fe6ff350.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__4__e04a2d180def4ba1aee2985a787b967c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__5__2066439909ee4b09be22b98ad42c568e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__2__9a853c153b854e86a065405298c64e63.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__3__254f7329ae8847fbbd975984cc34667f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__4__f4feecb59bf9440cb09032125b7efdb1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__5__67ecb7f7b3014c80bc208fece349d81e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__1__f2a340a6047e45fc88c21bb2f4f4ba64.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__2__d9082e2e284242b39fbf7d1a76ff72d7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__9f2709cc16fd49468ae6ebcaca3bc2f7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__4__51797c26d85049648e710661135121b4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__5__8d6d9e991aaa452697954ef3ceb946f1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__6__7d0c31bff7d14de4b59faa6d36820dc9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__7__c8d6709fee3647f8bf0a9b7231043eef.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__8__fdbc7726485a4433bbd92741e4eb725e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__b6007f077f3e426f9177a1237a1b7810.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__2__a391337f61154762842ce3a2757bdbbb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__3__1ab0242b1b744efe92e429cbc8c42a1d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__4__4a74f595017e4ee89e9d0e67784bd27e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__5__db766b3be8114ace81c51373c0dc8df3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__6__0dec01cd53dc40c4bd12e7c5a38bedac.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__7__b746161b1c374d78b88c3ac3c2f28b27.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__8__6c4eb4a22f54440ca1646d5a64b399f5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__1__98148baa809e421cad57279d60db6871.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__2__cf67acc6eec349babbd6a88ed3a34371.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__3__b429724a99a34b56ab980e7242c7754d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__4__5d8ac89460bc420199a5faddf0e5d2e6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang__5__47f88e3dbd6a4ac688d6acf9609d448e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__1__ef8e3c7e2d70490db2668d88448a3213.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__2__51852465766648e19bb905db8b967fee.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__3__c7563680ba4f4c1db077119532bf80d7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__4__f771dc6ecb344257aeb736be45e49390.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__5__47b92bbab91a48b3bb81fccdbf0837a7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__6__0023e8d50fbc46c3a4fb934d8d9bdf37.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__7__13ce6edf85c7417c9cb3928de5b29b98.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh__8__c5a7f950d3d94c6f894b2820145f4f02.jpg

Thông tin sản phẩm

Áo Khoác Dù Nữ Basic Dây Kéo 2 Màu WOP 2025

Áo khoác dù basic form Regular với điểm nhấn ở dây kéo 2 màu và phần phối lưới thoát hơi thoáng mát thân sau. Thân trong lót lưới thưa thoáng mát, mềm mại cho người mặc. Có 2 túi dây kéo thân trước và 1 túi ngang bên trong tiện lợi đựng đồ. Bo tay luồn thun ôm cổ tay, bo lai luồn dây thun có con chặn có thể tăng đơ giúp thoải mái điều chỉnh.

 • Chất liệu: Chất liệu dù, thành phần 100% Polyester
 • Form dáng: Regular
 • Màu sắc: Nữ: Trắng, Đen, Xanh, Vàng
 • Sản xuất: Việt Nam

Tham khảo

 • Sử dụng hàng ngày khi ra ngoài
 • Phối cùng áo thun, quần jean để tạo nên phong cách năng động.
 • Mặc thành set đồ đôi với mẫu Áo Khoác Dù Nam Basic Dây Kéo 2 Màu MOP 1025

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính: cm

Thông số/ Vị trí đoMLXLXXL
Dài áo66687072
Ngang ngực55.557.559.561.5
Ngang lai56.558.560.562.5

Đánh giá sản phẩm

3.5 /5

Dựa trên 2 đánh giá
Đặt câu hỏiViết đánh giá
50.0%
(1)
0.0%
(0)
0.0%
(0)
50.0%
(1)
0.0%
(0)
Đánh giá2Câu hỏi & trả lời0
T
2 ngày trước
Thanh Vu
Dù trơn

mình mua tặng đợt 20/10 được ưu đãi nên giá rất hợp lí mà mình cần gấp mấy bạn cũng hỗ trợ ok lắm mà thiết kế cũng dễ mặc nữa

2 ngày trước
Couple TX

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lại đánh giá cho Couple TX nhé ❤

Q
1 giây trước
Quỳnh Như
Rất thích !!!

Dây kéo phối màu lạ. Phần bo chun thoải mái điều chỉnh. Áo mặc rất ưng