• Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 - MIX
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 - MIX
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 - MIX
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 -
 • Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 - mix

Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020

1,949,000 VND
Hàng Mới Về
💥 Mua 2 sản phẩm giảm 5%
💥 Mua 4 sản phẩm giảm 10%
💥 Mua 6 sản phẩm giảm 15%
Sex:
Size:
Số lượng:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_cam_e63ce598a5774fd29aec1287f9ab6b6e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu_trang_79565963a2fa4d77806d361c8daf3afb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_den_a485def0d92e44bc8b87b53ca2bc2bf3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_cam_9c10c7c0969341c08958cb44a09e4bc1.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_trang_4523b23418c4497f83d85ee7a4b4e63a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu2_trang_fff6221f3f4443b08db729480fd62b8b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu3_trang_33c85d3453ce4734970dc6dfe5482bf8.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu4_trang_4481f431baa7478e8823dc86b14cf52b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_cam_912929b44d3e4650b44e14e37457651c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_cam_c1965b19953e4cc28b1c9f3201599e7e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu1_den_c6edd678a8c34945b2f620d1dd6497b7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu3_den_6e62481251be414eafb44cfbafd22e10.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu4_den_ef400f3675d94f8d8016a5bf9cdc03d3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu5_den_f76775dbbe534ee3b0adf62befaf9126.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/nu_den_0b27761338c541bb8ccdb6104ff3419a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/resizenew_trang_17845457a2924ca0b3f89dc676c253e7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/resizenew_cam_10abfb05087441e08abe0da717ebcead.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/resizenew_den_6c79448b8e024292849ed394bcc2dc10.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_cam_287561ef74fb4402a7717e01e9fb7581.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_cam_05ab87b936034325a52f3f8bfa32f131.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_cam_4cb2a59675c540ed92b4303c03aa8cac.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_cam_fc0389b5364747f5a79b0b6cd076c208.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/9_cam_957348cc03cd49d5a98a990e956119df.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_cam_36470e64ed7d461499326f596fc68741.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_cam_ff1986a5084e495db267d066eb6f6519.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_cam_86b7137950564d249f7668cdaa0874a6.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_cam_bae642a7290242e3b67d1f6540c4f831.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_cam_153d4c4fe1334660aed11170c9d475aa.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_cam_dcaba57a81584ef88fd25fdbd66ac117.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/7_cam_ab7c05616f2c4c9f9ba5aab16fe81041.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/8_cam_3ec6a822d8474333b49cbb6b11e7ecfb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_den_ade92122e44d4e1fa1a5b0149616da8d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_den_ecd3cfb3e9b444949bfe0ac1b92ad49b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_den_f1fedbd57f034c06807cc90666342fb2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_den_a8d9a7b8ea584d5b9ac10599f3db140c.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/9_den_a7f53ad734804a3fa6b7009df3184fc5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_den_e20ec0b51ba34146a48353a82edb2241.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_den_0316db8067424d94b35e7b4e6085f8d7.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_den_bd13643084494e749f24b73462d9a72b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_den_5cd12e29d78d432799cef380c450676d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_den_51796797aed64cf2bbedf7af677abe45.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_den_a173c8bbfe5c4318a1e07d4f1c15d05f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/7_den_05489eb3e4a84554973afe0614174aa4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_trang_39a6aefe3bde4c889274da91f72e0677.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/8_trang_2b9635e61558461f8ab46ab9fffdfcca.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_trang_64fbb925c94d488b9da805dafad1fca2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/9_trang_b64fd984369a457abc3f8ae48373cbe2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/1_trang_8b86f7cdf83f4696aff61d79255b4f86.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/2_trang_8027f53a4cf84c7782425a598aa426eb.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/3_trang_cbb903cd82bc4487a9a2451903c6c9d4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/4_trang_2576cbaaa49d433f94ab5c551c11a378.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/5_trang_f36dc5549f5f4f029c78aba0e48ba966.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/6_trang_c9d9f708610a403dae47efbc55537a56.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/7_trang_104212cb2dd149d38144be5defc59b81.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/8_trang_817df0b4e0874a3c96c7e58c09d8a60a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/mixdsc06095_f8de4913895e4027aba09073459054ff.jpg

Thông tin sản phẩm

Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 là sản phẩm do Couple TX nghiên cứu phát triển độc quyền tích hợp 12 tính năng. Sản phẩm ứng dụng chất liệu sợi từ polyester tái chế, góp phần bảo vệ môi trường. Đặc tính trượt nước có được nhờ kết cấu vải 4 lớp, với lớp ngoài cùng được xử lý hóa chất trượt nước và lớp trong cán màng TPU chống thấm ngược vào trong. 

Lưu ý: Khả năng trượt nước giảm dần qua nhiều lần giặt. Sau 8 lần giặt, khả năng trượt nước đạt 80/100 điểm.

 • Chất liệu: Kết cấu 4 lớp: 
  • Dù trượt nước bề mặt 
  • Dù thời trang 15% Polyester tái chế - 85% Polyester thông thường
  • Lớp TPU chống thấm bên trong 
  • Thun lưới lót
 • Form áo: Relax
 • Bộ màu: Trắng, Đen, Cam
 • Sản xuất: Việt Nam

Áo Khoác Trượt Nước Nữ 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 WOP 2020 tích hợp 12 tính năng độc đáo:

1. Sử dụng nhựa từ sợi tái chế thân thiện môi trường 

2. Kết cấu vải 4 lớp đặc biệt 

3. Trượt nước bề mặt 

4. Cản gió tối ưu 

5. Lớp TPU coating giúp chống thấm ngược vào trong. 

6. Thoáng khí nhờ thiết kế lỗ ẩn ở thân sau áo và kết cấu nhiều lỗ nhỏ thoát hơi của lớp TPU. 

7. Lớp thun lưới trong cùng mềm mại. 

8. Tay và nón linh hoạt tháo rời thành gilet thời trang.

9. Dễ dàng gấp gọn thành túi mang đi. 

10. Thân trước 5 túi rộng và an toàn. 

11. Túi thân sau như balo tiện ích. 

12. Logo phản quang 7 màu an toàn vào ban đêm.

Sản phẩm không áp dụng cho mọi chương trình khuyến mại.

Sản phẩm sẽ được đóng gói và giao hàng từ ngày  05.08

Tham khảo

 • Sử dụng dưới thời tiết mưa nhẹ.
 • Sử dụng cho các chuyến du lịch đường xa, đi phượt.
 • Phối cùng quần jean, áo thun tạo nên set đồ năng động cho các bạn trẻ.
 • Mix thành set áo khoác đôi cùng Áo Khoác Trượt Nước Nam 12in1 Transform Jacket FFJ.1.0 MOP 1020

Thông số kỹ thuật

Đơn vị tính: cm

Thông số/ Vị trí đo+/-SML
Dài áo- đo giữa cổ sau1666870
Ngang ngực155.557.559.5
Ngang lai1565860