[
{
"title":"WOK 2037",
"image1":"https://file.hstatic.net/1000184601/file/2_749dc41cd24a4e9f88f4d194b7da30fa.jpg",
"image2":"https://file.hstatic.net/1000184601/file/2a_733dbd1b08fe442c8e5cccb4cd2f47b9.jpg",
"url":"https://coupletx.com/products/ao-khoac-nu-uv-emboss-wok-2037/"
},
{
"title":"MOP 1038",
"image1":"https://file.hstatic.net/1000184601/file/wop2037_9c5e572bf8d64fc8bb0839683c9e2de3.jpg",
"image2":"https://file.hstatic.net/1000184601/file/wop2037_sau_96d68fe3351247fa99e2b94b8ebcb469.jpg",
"url":"https://coupletx.com/products/ao-khoac-nam-du-truot-nuoc-emboss-hoa-van-mop-1038"
},
]

HAPPY 14TH BIRTHDAY
YOUNG AT HEART
Cùng đón sinh nhật 14 tuổi cùng Couple TX với thật nhiều ưu đãi hấp dẫn!

Filters

Màu Sắc

Màu Sắc

Size

Giới tính

Giới tính

Form dáng

136 sản phẩm
New
Best seller
-14%
 Áo Khoác Thun Nữ UV Xược Màu WOK 2045 Áo Khoác Thun Nữ UV Xược Màu WOK 2045
(Yêu thích 189)
679,000 VND 583,940 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam-nhat__2__6155bb90d6c049a4aa8a406f32995c2e_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_nau-nhat__4__c2cc017424ce4fa4b308b54661da666d_large.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Khoác Nữ Regular Fit Anti UV WOK 2020 Áo Khoác Nữ Regular Fit Anti UV WOK 2020
(Yêu thích 1160)
629,000 VND 540,940 VND 7 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-dong__4__3281f6bf1edc4a2faba546ecb5351a02_large.jpg
New
-14%
 Áo Thun Nam Basic Slim Fit Cổ Tim MTS 1167 Áo Thun Nam Basic Slim Fit Cổ Tim MTS 1167
(Yêu thích 417)
179,000 VND 153,940 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_vang-bo-dam_0c06761576644f9a9055e653b6a32d93_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/1_trang_dbd87d15b4c84d05abc97e8567d65085_large.jpg
New
-14%
 Áo Khoác Nam Basic Dây Kéo Kim Loại MOP 1032 Áo Khoác Nam Basic Dây Kéo Kim Loại MOP 1032
(Yêu thích 375)
579,000 VND 497,940 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-nhat__1__358016a59c9b41cba56d634c73002514_large.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Khoác Nam Regular Fit Anti UV MOK 1020 Áo Khoác Nam Regular Fit Anti UV MOK 1020
(Yêu thích 740)
659,000 VND 566,740 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/4_cam-dat-nhat_75b1d111498b48078a6eb581ed4fcedb_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_vang-dong__6__4b5949122ea3490e85fcf228b88396a1_large.jpg
New
-14%
 Áo Khoác Dù Trượt Nước Nữ X-Jacket Version 3.0 Limited Edition WOP 2018 Áo Khoác Dù Trượt Nước Nữ X-Jacket Version 3.0 Limited Edition WOP 2018
(Yêu thích 1960)
1,199,000 VND 1,031,140 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/2018a_den_ec422fd412ce4daaabed583debf4c2c3_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/2018a_vang_0a6311d433de497582f22961136df224_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/2018b_trang_1f74e973f83d4d1eaf759078b59f8972_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/15_xanh-nhat_59174c04271749db812be065f97dfdf8_large.jpg
New
-14%
 Áo Khoác Nữ Anti UV Vải Đốm Rã Phối Màu WOK 2027 Áo Khoác Nữ Anti UV Vải Đốm Rã Phối Màu WOK 2027
(Yêu thích 698)
699,000 VND 601,140 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-bien__1__7991e4fff07b47d5aa6280f066cc97a5_large.jpg
New
-14%
 Áo Khoác Dù Trượt Nước Nam X-Jacket Version 3.0 Limited Edition MOP 1018 Áo Khoác Dù Trượt Nước Nam X-Jacket Version 3.0 Limited Edition MOP 1018
(Yêu thích 2129)
1,299,000 VND 1,117,140 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/1018g_vang_de0e917a32bc4c7b88eeea06e7f854f4_large.jpg
New
-14%
 Áo Polo Nam Regular FIt Basic MPO 1008 Áo Polo Nam Regular FIt Basic MPO 1008
(Yêu thích 4546)
399,000 VND 343,140 VND 10 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__1__bb7d8cbabfe3436188aa475fdb7f8a89.jpg
//hstatic.net/0/0/global/noDefaultImage6_large.gif
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__1__3c53eef1226944e296311e8d19c61da2_large.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Khoác Nữ Thun Gân Chéo WOK 2041 Áo Khoác Nữ Thun Gân Chéo WOK 2041
(Yêu thích 982)
629,000 VND 540,940 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-den_ao_khoac_nu_thun_gan_cheo_wok_204_couple_tx_20ea9a66808a4408a9256c0df3229ee4_large.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Thun Nữ Basic Slim Fit Cổ Tròn WTS 2261 Áo Thun Nữ Basic Slim Fit Cổ Tròn WTS 2261
(Yêu thích 1243)
139,000 VND 119,540 VND 6 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__8e1fc54a63e04d8686694c0bfc39ce05.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be__1__fc2a2cb7197f45e0ba883e7f3203fc8d.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_reu__3__82a08597e1504657a1f92220071f6bc8.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__f1c0a28a346b4f50bdce327eeff04ff4.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Khoác Nam UV Gân Lưới MOK 1028 Áo Khoác Nam UV Gân Lưới MOK 1028
(Yêu thích 569)
699,000 VND 601,140 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-da__8__42dad8d766914340bee28c9715155b13_large.jpg
New
-14%
 Áo Thun Nữ Basic Cổ Tròn WTS 2246 Áo Thun Nữ Basic Cổ Tròn WTS 2246
(Yêu thích 678)
139,000 VND 119,540 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__2__47e5bcf6ce3c428ca80c121d29690165.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Khoác Nam Thun Gân Chéo MOK 1041 Áo Khoác Nam Thun Gân Chéo MOK 1041
(Yêu thích 422)
649,000 VND 558,140 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_cam-dat__3__cc39e32ee5fa4d0e916e41f7330453d0_large.jpg
New
-14%
 Áo Khoác Dù Nam Trượt Nước Ombre Loang Màu MOP 1023 Áo Khoác Dù Nam Trượt Nước Ombre Loang Màu MOP 1023
(Yêu thích 357)
799,000 VND 687,140 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-co-vit_2_9bb5d75253ab4921b38d8e5a4409c161_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__5__c61843b8ccc24a278fa8b7ac817fe0b0.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Khoác Thun Nam UV Xược Màu MOK 1045 Áo Khoác Thun Nam UV Xược Màu MOK 1045
(Yêu thích 162)
699,000 VND 601,140 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-nhat__4__97a0601034dc4ee88e371b5e14e47845_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-nhat__16__64534312106d415286aaebcf9df4dba5_large.jpg
New
-14%
 Áo Khoác Dù Nam Ghilet Túi Hộp In Typo MOF 1031 Áo Khoác Dù Nam Ghilet Túi Hộp In Typo MOF 1031
(Yêu thích 162)
629,000 VND 540,940 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__1__ed14ff23f8aa4ee698633d5709320daa_large.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo khoác Nữ Anti UV Regular Fit Emboss WOK 2037 Áo khoác Nữ Anti UV Regular Fit Emboss WOK 2037
(Yêu thích 714)
729,000 VND 626,940 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-aqua__2__7b5cc370034946b9a09e2f999ebd9d6a_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__13__8888826ad58f4e9391946f513380125e.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-den__9__b7d0edd528434ae6ae0add10136a9c69_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam-nhat__2__c892fb7844824acaac5cd6a6adc20ab5_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-nhat__3__0786c29b8c1b4339a4a012aed0e0d172_large.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Thun Nam Basic Slim Fit Cổ Tròn MTS 1261 Áo Thun Nam Basic Slim Fit Cổ Tròn MTS 1261
(Yêu thích 1017)
159,000 VND 136,740 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__14__3e07783c4ebf4cb1ab169812580ce705.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__3__d2b9d749539a49b4b015af126871c8a5.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-den__11__3c6a352a8b0a4c938da6854e34faef49_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_reu__1__16b4d08224674d1fa5abb69bfbe6a17f.jpg
New
Best seller
-14%
 Áo Khoác Nam Dù Basic Regular Fit MOP 1040 Áo Khoác Nam Dù Basic Regular Fit MOP 1040
(Yêu thích 321)
599,000 VND 515,140 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_be__1__7bccec6452e74e8ea056b3269b637203.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__5__98f703b761a84b51a648321006455283.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_reu-nhat__1__84c6c940444040a287b24e5338f7222c_large.jpg
New
-14%
 Áo thun Nam Gân Regular Phối Túi Dù MTS 1227 Áo thun Nam Gân Regular Phối Túi Dù MTS 1227
(Yêu thích 165)
299,000 VND 257,140 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__1__b4c10f7d65c94bd7bca908b0442e33be.jpg
New
-14%
 Áo Thun Nam Relax Fit FastX In “You Ride You Fight” MTS 1273 Áo Thun Nam Relax Fit FastX In “You Ride You Fight” MTS 1273
(Yêu thích 176)
329,000 VND 282,940 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__1__559724905ad446c9bc98c0c3805ec14d.jpg
New
-14%
 Áo Thun Slim Fit Cổ Tròn In Logo X MTS 1168 Áo Thun Slim Fit Cổ Tròn In Logo X MTS 1168
(Yêu thích 468)
179,000 VND 153,940 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_kem__2__dd87d359622a4b0b8af008ff1b526167.jpg
New
-14%
 Áo Khoác Oversize Kaki Xớ Chéo Diễu Nẹp MOF 1004 Áo Khoác Oversize Kaki Xớ Chéo Diễu Nẹp MOF 1004
(Yêu thích 197)
879,000 VND 755,940 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/5_cam_d3ca2875bea2428a902ff14f11d33837_large.jpg

Giới thiệu về sự quan trọng của việc ra mắt sản phẩm thời trang mới

Việc ra mắt sản phẩm thời trang mới đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và sáng tạo của người tiêu dùng. Đối với các thương hiệu thời trang, việc giới thiệu những mẫu thiết kế mới không chỉ là cơ hội để thể hiện sự sáng tạo mà còn là cách để nắm bắt và đáp ứng nhanh chóng xu hướng thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những xu hướng thời trang nổi bật trong năm, sự hấp dẫn và độc đáo của các mẫu thời trang mới ra mắt, cùng với tư vấn và phối đồ cho nam và nữ khi sử dụng các sản phẩm thời trang mới.

Các xu hướng thời trang nổi bật trong năm

 1. Thiết kế tái chế và bền vững: Xu hướng thời trang bền vững và tái chế ngày càng được ưa chuộng, với sự xuất hiện của các mẫu thiết kế được làm từ chất liệu tái chế, vải hữu cơ và nguyên liệu thân thiện với môi trường.

 2. In họa tiết sặc sỡ: Các mẫu thời trang mới thường xuất hiện với những họa tiết sặc sỡ và độc đáo, từ hoa lá, đến các hoạ tiết trừu tượng, tạo nên sự tươi mới và nổi bật.

 3. Xu hướng retro và vintage: Những mẫu thiết kế mang phong cách retro và vintage quay trở lại với sự kết hợp mới mẻ và tinh tế, đem đến vẻ đẹp cổ điển và thanh lịch.

Sự hấp dẫn và độc đáo của các mẫu thời trang mới ra mắt

 1. Độc quyền và giới hạn: Các mẫu thời trang mới thường được giới thiệu với số lượng giới hạn hoặc độc quyền, giúp tăng thêm sự hấp dẫn và độc đáo cho sản phẩm.

 2. Chi tiết tinh tế và độc đáo: Các mẫu thiết kế mới thường được trau chuốt với các chi tiết tinh tế và độc đáo, từ cắt cúp, đính kết, đến các đường may tỉ mỉ, tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.

 3. Phong cách cá nhân hóa: Một số thương hiệu thời trang cho phép khách hàng cá nhân hóa thiết kế, chọn màu sắc, kiểu dáng và họa tiết theo ý thích riêng, tạo nên sự gắn kết và độc đáo cho từng sản phẩm.

Kết luận

Việc ra mắt các sản phẩm thời trang mới đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu thẩm mỹ và sáng tạo của người tiêu dùng. Những xu hướng thời trang nổi bật trong năm cùng với sự hấp dẫn và độc đáo của các mẫu thiết kế mới đem đến sự lựa chọn phong phú và đa dạng cho cả nam và nữ. Hãy tự tin phối đồ và thể hiện phong cách cá nhân với những sản phẩm thời trang mới và độc đáo này.

Giỏ hàng của bạn Giỏ hàng của bạn